Kulturmiljön en gemensam resurs. Genomförandeplan för kulturmiljöstrategin 2014–2020

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/155050

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kulturmiljon en gemensam resurs.pdf 629.4Kb PDF View/Open
Title: Kulturmiljön en gemensam resurs. Genomförandeplan för kulturmiljöstrategin 2014–2020
Author:
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2015-06
Belongs to series: Erillisjulkaisu
ISBN: 978-952-11-4387-8
ISSN: 978-952-11-4388-5
URI: http://hdl.handle.net/10138/155050
Abstract: I genomförandeplanen för kulturmiljöstrategin konkretiseras åtgärderna för att verkställa kulturmiljöstrategin 2014–2020, som godkändes genom statsrådets principbeslut den 20 mars 2014, och kulturmiljötemat lyfts fram i de olika aktörernas verksamheter. Miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet kommer via en webbplats att utmana skolor, kommuner, statliga organisationer, museer, företag, föreningar och andra aktörer samt enskilda personer att förbinda sig till åtgärderna och målen i strategin – med tillgängliga medel och på valfritt sätt.
Subject: Kulturmiljö
Subject (ysa): Kulturmiljö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record