Winter turnip rape in mixed cropping : advantages and disadvantages

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1325-2
Title: Winter turnip rape in mixed cropping : advantages and disadvantages
Author: Tuulos, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, maataloustieteiden laitos
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för lantsbruksvetenskaper
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-06-26
Language: en
Belongs to series: Dissertationes Schola Doctoralis Scientiae Circumiectalis, Alimentariae, Biologicae - URN:ISSN:2342-5431
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1325-2
http://hdl.handle.net/10138/155082
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Winter turnip rape is a biennial crucifer oilseed. A problem associated with winter turnip rape is early sowing time in July, when farms are short of available land. The aim of this study was to determine if winter turnip rape can be established by undersowing with spring cereals without decreasing cereal and winter turnip rape yields. It was also studied, if cutting the vegetative leaves of winter turnip rape in autumn could be performed without affecting the yield and whether the composition of leaf material was nutritionally acceptable to be used as forage. The ability of winter turnip rape to act as a mineral nitrogen scavenging catch crop was studied as well. Field experiments were conducted at University of Helsinki experimental farm in Finland during 2009-2011. Winter turnip rape was either undersown with spring cereal or as pure stands. Cereals were six-row barley, two-row barley, oat and wheat. One third of the winter turnip rape plots were cut after cereal harvest to simulate forage harvest. Winter turnip rape yield and its quality was not compromised due to undersowing with a cereal, when the overwintering conditions following cereal harvest were favorable. Cutting the winter turnip rape stands in autumn decreased seed yield in the following year. Winter turnip rape leaf forage has very high crude protein content and low crude fibre content. The glucosinolate content of winter turnip rape leaf forage is comparable to other forage crucifers. Cereal yield was not decreased by the undersown winter turnip rape and quality of wheat was only slightly affected. Seed yield of six-row barley and oat was increased by the undersown winter turnip rape, indicating a facilitative interaction between the species. Undersown winter turnip rape decreased subsoil nitrate content effectively in late autumn under moist conditions that favored mineralization. Winter turnip rape can be established by undersowing to a cereal without decreasing the yields of both crops. Some cultivars of barley and oat may even benefit from the undersown winter turnip rape possibly due to root interactions. Even though winter turnip rape is nutritionally suitable as forage, autumn forage cuts should be avoided. Winter turnip rape seems to be an effective catch crop, which may decrease the leaching of soil nitrate.Syysrypsi on kaksivuotinen ristikukkaisöljykasvi. Eräs viljelyn ongelma on sen aikainen kylvöajankohta heinäkuussa, jolloin maatiloilla ei ole vapaata peltoa käytettävissä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin syysrypsin perustamista suojaviljaan ja siihen liittyviä satovaihteluita. Lisäksi tutkittiin mahdollisuutta korjata kasvullisessa vaiheessa syksyllä lehdet rehuksi, korjuun vaikutus siemensatoon sekä lehtimassan rehulaatua. Myös syysrypsin soveltuvuutta maan mineraalitypen kerääjäkasviksi tutkittiin. Kenttäkokeet suoritettiin Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimustilalla Viikissä vuosina 2009 2011. Syysrypsi kylvettiin joko suojaviljaan tai puhdaskasvustona. Käytetyt viljat olivat monitahoinen ohra, kaksitahoinen ohra, kaura ja vehnä. Kolmannes kustakin syysrypsin koeruudusta leikattiin syksyllä rehunkorjuun simuloimiseksi. Syysrypsin sato ja sen laatu eivät kärsineet suojaviljaan kylvöstä, jos viljan korjuuta seuranneet talvehtimisolot olivat suotuisat. Syysrypsin vegetatiivisen kasvuston korjuu syksyllä laski muodostuvaa siemensatoa. Syysrypsin lehtien raakaproteiinipitoisuus oli korkea ja raakakuitupitoisuus matala. Lehtien glukosinolaattipitoisuus oli verrattavissa muihin rehuksi käytettyihin ristikukkaiskasveihin. Aluskasviksi kylvetty syysrypsi ei laskenut viljasatoa. Vehnän laatu heikkeni vain hieman syysrypsin vaikutuksesta. Monitahoisen ohran ja kauran sato oli hieman runsaampi aluskasviksi kylvetyn syyrypsin kanssa, mikä osoittaa lajien välillä olevan fasilitatiivista vuorovaikutusta. Aluskasviksi kylvetty syysrypsi vähensi pohjamaan nitraattipitoisuutta myöhään syksyllä mineralisaatiota edistävissä kosteissa oloissa. Syysrypsi voidaan kylvää suojaviljaan heikentämättä viljan tai syyrypsin satoa. Osa ohra- ja kauralajikkeista saattaa hyötyä syyrypsistä mahdollisesti niiden juuristojen välisten vuorovaikutusten myötä. Vaikka syyrypsin lehdet soveltuvat rehuksi, syksyistä rehunkorjuuta tulee välttää. Syysrypsi osoittautui myös tehokkaaksi kerääjäkasviksi joka voi vähentää nitraatin huuhtoutumista.
Subject: kasvinviljelytiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
wintertu.pdf 1.266Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record