Vapaa-ajan asuminen Suomessa - Asukas- ja kuntakyselyn tuloksia vapaa-ajan asumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/155089

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_22_2015.pdf 5.860Mb PDF View/Open
Title: Vapaa-ajan asuminen Suomessa - Asukas- ja kuntakyselyn tuloksia vapaa-ajan asumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista
Author: Adamiak, Czeslaw; Vepsäläinen, Mia; Strandell, Anna; Hiltunen, Mervi; Pitkänen, Kati; Hall, Michael; Rinne, Janne; Hannonen, Olga; Paloniemi, Riikka; Åkerlund, Ulrika
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2015
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22/2015
ISBN: 978-952-11-4500-1
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/155089
Abstract: Vapaa-ajan asunnot ovat merkittävä osa suomalaisten vapaa-aikaa ja suomalaista maaseutua. Meillä on tilastojen mukaan noin 499 000 vapaa-ajan asuntoa mutta niiden määrä on todennäköisesti vieläkin suurempi. Lisäksi yli puolella suomalaisista on käytettävissään vapaa-ajan asunto. Tässä raportissa tarkastellaan suomalaista vapaa-ajan asumista niiden käyttäjien ja kuntien viranhaltijoiden näkökulmasta. Raportti esittelee kahden, vuonna 2012 toteutetun väestöotantaan perustuvan ja vuonna 2014 kuntien kehittämisestä ja maankäytön suunnittelusta vastaaville viranhaltijoille suunnatun, kyselyn tuloksia. Väestökyselyssä selvitettiin vapaa-ajan asuntojen käyttäjien asunnon hankintaa, sijaintia, varustetasoa, käyttöaikoja, paikallisyhteisöön liittyviä taloudellisia ja sosiaalisia suhteita ja elinympäristöjen laadussa havaittuja muutoksia. Kyselyn tulokset mahdollistavat vapaa-ajan asumisen tarkastelun paitsi niiden omistajien myös muiden käyttäjien osalta. Lisäksi kyselyssä on huomioitu se, että merkittävällä osalla suomalaisia on käytössään useampi kuin yksi vapaa-ajan asuntoa. Toisessa kyselyssä kartoitettiin kuntien edustajien näkemyksiä vapaa-ajan asumisen vaikutuksista alueen ympäristöön ja yhteisöön, merkityksestä paikallisessa kehittämisessä ja huomioimisesta osana kuntien maankäytön suunnittelua. Tulokset osoittavat, että vaikka vapaa-ajan asumisen katsotaan erityisesti syrjäalueilla tuovan taloudellisia hyötyjä alueelle, sitä ei pidetä kuntien ensisijaisena kehittämistavoitteena.
Subject (ysa): asuminen
vapaa-ajan asunnot
vapaa-ajan asukkaat
kesäasukkaat
loma-asunnot
kesämökit
kyselytutkimus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record