Vastuullinen vapaaehtoisturismi kehitysyhteistyössä : Maailman parantamista ja henkilökohtaista kasvua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273140
Title: Vastuullinen vapaaehtoisturismi kehitysyhteistyössä : Maailman parantamista ja henkilökohtaista kasvua
Author: Aarnio, Suvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273140
http://hdl.handle.net/10138/155213
Thesis level: master's thesis
Abstract: Vapaaehtoisturismi on yhdistelmä kehitysyhteistyötä, opetusta ja turismia. Globaaliin etelään suuntautuva vapaaehtoisturismi on matkailualan nopeiten kasvavia sektoreita, ja myös Suomessa kiinnostus vapaaehtoisturismia kohtaan on kasvussa. Vapaaehtoisturismia ei ole kuitenkaan tutkittu aiemmin Suomessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä motivoi vapaaehtoisia osallistumaan kansainväliseen vapaaehtoistyöhön ja minkälaisia vaikutuksia kokemuksella on vapaaehtoisiin. Tutkimuksen tarkoituksena on lisäksi selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat vapaaehtoisturismin vastuullisuuteen. Vapaaehtoisturismisektorin kasvaessa ja kaupallistuessa on tärkeää, että vapaaehtoisturismia voidaan rakentaa vastuulliselle pohjalle. Ilman syvempää ymmärrystä ilmiöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä voi vapaaehtoisturismi kääntyä tulovirtojen kasvun ohjatessa toimintaa pahimmillaan jopa täysin alkuperäistä tarkoitustaan vastaan. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka kohderyhmänä oli Kapua 2013 Guatemala -hankkeen vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset keräsivät varoja ja tiedottivat kehitysyhteistyöstä Suomessa, jonka jälkeen ryhmä matkusti Guatemalaan tutustumaan avustuskohteeseen, jota tuettiin keräysvaroin. Tutkimuksen aineisto koostuu teemahaastatteluista, matkapäiväkirjoista, osallistuvasta havainnoinnista ja videomateriaalista. Vapaaehtoiskokemuksen pysyvien vaikutusten kartoittamiseksi vapaaehtoisille tehtiin seurantakysely vuosi ja kolme kuukautta matkan jälkeen. Tutkimusmenetelmiä yhdistämällä ja tutkimuksen pidemmällä aikajänteellä saatiin kattava otos vapaaehtoisturismin motiiveista ja vaikutuksista. Tutkielman osaksi koostettiin videodokumentti 'Askel kerrallaan – vapaaehtoisena Kapuan matkassa'. Tutkimuksen pohjalta käy ilmi, että vapaaehtoisia motivoi vapaaehtoisturismin alkuperäiseen ideologiaan sisältyvä halu auttaa ja tehdä hyvää. Epäitsekkääseen motiiviin on lähes aina kietoutunut itsekäs motiivi, kuten halu oppia ja kehittyä ihmisenä. Osallistumispäätöksen takaa voi löytyä myös muita, kuten kulttuurisia tai sosiaalisia motiiveja. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoiskokemus on osallistujille vaikuttava kokemus. Vapaaehtoisturismin välitön vaikutus osallistujiin voidaan jakaa kolmeen luokkaan, joita ovat itseluottamuksen vahvistuminen, kulutustottumusten ja köyhyyskäsitysten haastaminen sekä elämän suunnan selkeytyminen. Vapaaehtoiskokemuksen pysyviksi vaikutuksiksi jäivät tutkimuksen mukaan henkilökohtainen kasvu ja oppiminen, kulutuskäyttäytymisen muutos ja kehitysyhteistyöhön sitoutuminen. Vapaaehtoisturismin vastuullisuutta voidaan edistää tutkimuksen mukaan neljän tekijän avulla. Ensimmäinen on toiminnan rakentuminen vastaanottavan paikallisyhteisön lähtökohdista ja tarpeista käsin, joka on vapaaehtoisturismin ydin. Toinen tekijä on toiminnan ja vapaaehtoisten sitouttaminen osaksi järjestön pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä, jolloin vapaaehtoisturismi palvelee kehitysyhteistyön pitkäaikaisia päämääriä ja rakentuu kestävälle pohjalle. Kolmas vastuullisuuteen vaikuttava tekijä on vapaaehtoisten koulutus osana vapaaehtoisohjelmaa, jolloin turismi voi toimia siltana sosiaaliselle muutokselle ja globaalien valtarakenteiden muuttamiselle. Neljäntenä tekijänä on toiminnan evaluointi ja monitorointi, joiden avulla varmistetaan toiminnan vastuullisuus ja oikea suunta myös vastaisuudessa.
Discipline: Development Studies
Kehitysmaatutkimus
U-landsforskning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aarnio_Kehitysmaatutkimus.pdf 1.804Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record