Peter Winch toiminnan identifioimisesta : Terapeuttinen tulkinta klassikkoteoksesta The Idea of a Social Science

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273197
Title: Peter Winch toiminnan identifioimisesta : Terapeuttinen tulkinta klassikkoteoksesta The Idea of a Social Science
Author: Kauhala, Janne
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273197
http://hdl.handle.net/10138/155220
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Moral Philosophy
Käytännöllinen filosofia
Praktisk filosofi
Abstract: Tutkielma käsittelee Peter Winchin tutkimusta Wittgensteinin filosofian merkityksestä yhteiskuntatieteen perusidealle ja sen pyrkimykselle selittää tekoja ja toimintaa. Tutkielma puolustaa Winchin käsitystä, jonka mukaan yhteiskuntatieteessä käsitetään väärin tekojen merkityksellinen luonne. Yhteiskuntatieteen tarjoama tieteelliset selitykset eivät vastaa toiminnan merkitystä koskeviin kysymyksiin, joita motivoi filosofinen hämmennys. Hämmennys koskee kielen yleistä luonnetta ja perustavia käsitteitä kuten 'merkitys'. Tieteellisten menetelmien sijaan on painotettava ymmärtämisen merkitystä inhimillisten tekojen merkityksen selventämisessä. Tutkimuskohteen ymmärtämisellä ei kuitenkaan tarkoiteta vaihtoehtoista menetelmää vaan sen ymmärryksen eksplikoimista, joka meillä jo on ja jonka perustalta kaikki tutkimukset ponnistavat. Tekojen kuvaileminen oikein tuo esille ne säännöt, joiden mukaan teon merkitys määräytyy. Tämä edellyttää teon taustan, kulttuurikontekstin ja tekijän ymmärryksen tuntemista ja niiden soveltamista toiminnan kuvauksessa. Toiminnan identifioiminen oikein poistaa tarpeen selittää, mistä teossa on kysymys. Winchin ajatukset ovat väärinkäsitysten saartamia. Winchiä on pidetty muun muassa relativistina, idealistina ja yhteiskuntatieteen metodologian uudistajana, mutta nämä ovat virheellisiä tulkintoja. Tutkielman tavoitteena on tuoda esille todellinen Winch. Tämä tapahtuu perehtymällä Winchin filosofian wittgensteinilaisiin lähtökohtiin, joista keskeisimmät ovat tieteen ja filosofian suuntausten välinen kategorinen eroavuus sekä tapa lähestyä filosofisia ongelmia kielen yleisen luonteen väärinkäsittämisestä kumpuavina näennäisongelmina. Tutkielmassa esitetään Winchin filosofian tavoitteiden olevan wittgensteinilaisessa mielessä terapeuttisia. Tarkoituksena ei ole kehittää filosofista teoriaa tai ottaa kantaa metodologisiin saati ontologisiin kysymyksiin. Perinteisistä filosofisista kysymyksistä pyritään sen sijaan pääsemään eroon analysoimalla niiden motivaatioita ja pyrkimällä hillitsemään niitä arkijärjen ja kielen toimintaa koskevien muistutusten avulla. Tutkielmassa päätellään Winch-tutkimuksen olevan tarpeellista ja mahdollista 'uuden Wittgensteinin' filosofian nousun ansiosta ja siihen tukeutuen. Wittgensteinin filosofian merkitys yhteiskuntatieteelle on tutkimatonta ja vaikeakulkuista aluetta. Kun tutkimuksen tavoitteet ymmärretään terapeuttisesti ja etupäässä filosofiaa eikä yhteiskuntatiedettä koskevina, päästään kuitenkin hyvään vauhtiin. Winchin filosofia johtotähtenään uudelleenymmärretty klassikkoteos The Idea of a Social Science (1958) toimii tässä tehtävässä suunnannäyttäjänä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record