Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/155221

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OH_2_2015.pdf 1.472Mb PDF View/Open
Title: Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje
Author:
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2015-06-15
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöhallinnon ohjeita 2 | 2015
ISBN: 978-952-11-4452-3
ISSN: 1796-1653
URI: http://hdl.handle.net/10138/155221
Abstract: Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen tavoitteena on tehostaa turvetuotannon ympäristönsuojelua ja vähentää tuotannon aiheuttamia ympäristöhaittoja. Sillä edistetään lainsäädännössä ja valtioneuvoston ohjelmissa asetettujen turvetuotannon ympäristötavoitteiden toteutumista yhdenmukaisin menettelyin ja tulkinnoin. Ohjeen lähtökohtana ovat voimassa olevat säädökset. Ohje antaa ajantasaista tietoa turvetuotannon hyvistä ympäristönsuojelukäytännöistä, erityisesti vesiensuojelussa, mutta myös melu- ja pölyhaittojen vähentämisessä. Se on tarkoitettu helpottamaan toiminnanharjoittajien, lupaviranomaisten ja toiminnan valvojien työtä. Ohje ei ole oikeudellisesti sitova, ja sitä tulee soveltaa tapauskohtaisesti harkiten. Tämä turvetuotannon ympäristönsuojeluohje on päivitetty versio kesäkuussa 2013 julkaistusta ohjeesta.
Subject: turvetuotannon vesiensuojelu
turvetuotannon ympäristönsuojelu
Subject (ysa): suot
turvemaat
ympäristönsuojelu
vesiensuojelu
turvetuotanto
ympäristöluvat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record