Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/155221

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
OH_2_2015.pdf 1.472MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje
Tekijä:
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöhallinnon ohjeita 2 | 2015
ISSN: 1796-1653
ISBN: 978-952-11-4452-3
Tiivistelmä: Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen tavoitteena on tehostaa turvetuotannon ympäristönsuojelua ja vähentää tuotannon aiheuttamia ympäristöhaittoja. Sillä edistetään lainsäädännössä ja valtioneuvoston ohjelmissa asetettujen turvetuotannon ympäristötavoitteiden toteutumista yhdenmukaisin menettelyin ja tulkinnoin. Ohjeen lähtökohtana ovat voimassa olevat säädökset. Ohje antaa ajantasaista tietoa turvetuotannon hyvistä ympäristönsuojelukäytännöistä, erityisesti vesiensuojelussa, mutta myös melu- ja pölyhaittojen vähentämisessä. Se on tarkoitettu helpottamaan toiminnanharjoittajien, lupaviranomaisten ja toiminnan valvojien työtä. Ohje ei ole oikeudellisesti sitova, ja sitä tulee soveltaa tapauskohtaisesti harkiten. Tämä turvetuotannon ympäristönsuojeluohje on päivitetty versio kesäkuussa 2013 julkaistusta ohjeesta.
URI: http://hdl.handle.net/10138/155221
Päiväys: 2015-06-15
Avainsanat: turvetuotannon vesiensuojelu
turvetuotannon ympäristönsuojelu
Asiasanat (ysa): suot
turvemaat
ympäristönsuojelu
vesiensuojelu
turvetuotanto
ympäristöluvat


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot