Meren pärskäys 2015 - Sukellus Itämeren hoitoon ja tilaan

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/155227

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_21_2015_LowRes.pdf 24.48Mb PDF View/Open
SYKEra_21_2015.pdf 122.4Mb PDF View/Open
Title: Meren pärskäys 2015 - Sukellus Itämeren hoitoon ja tilaan
Other contributor: Rantajärvi, Eija
Karjala, Leena
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2015
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 21/2015
ISBN: 978-952-11-4499-8
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/155227
Abstract: Meren Pärskäys 2015 tarjoaa valikoidun koosteen Itämeren ympäristötutkimuksen ajankohtaisista teemoista ja meren tilasta sekä selventää vesipuitedirektiivin ja meristrategiadirektiivin (vesienhoitosuunnitelmat, merenhoitosuunnitelma) käsitteistöä ja toimeenpanoa Suomessa. Niiden ohella avataan myös uuden merialuesuunnitteludirektiivin periaatteita. Rehevöityminen ja haitalliset aineet ovat Itämeren pahimpia ongelmia. Julkaisussa tarkastellaan ainevirtojen alkuperän ohella muun muassa luonnonolojen vaikutusta kuormitukseen. Haitallisten aineiden osalta avataan myös vastetutkimuksia, joilla selvitetään aineiden vaikutuksia meren eliöstön terveyteen. Meren tilaa arvioidaan paitsi kasvi- ja eläinplanktonin, pohjaeläinyhteisöjen ja pohjien eliöyhteisöjen kautta, myös tarkastellen Itämeren ravintoverkon muutoksia kokonaisuutena. Lopussa valotetaan malleihin perustuvia ennusteita ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämeren ekosysteemiin. Julkaisu painottuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten (ELYt) aineistoihin, mutta mukana on myös Säteilyturvakeskuksen, Helsingin yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen sekä Ilmatieteen laitoksen tuottamaa aineistoa.
Subject (ysa): meret
vesistönkuormitus
ympäristön tila
vedenlaatu
ravinteet
rehevöityminen
haitalliset aineet
indikaattorit
plankton
pohjaeliöstö
vesienhoito
direktiivit
ilmastonmuutokset
merentutkimus
Itämeri


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record