Meren pärskäys 2015 - Sukellus Itämeren hoitoon ja tilaan

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/155227

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SYKEra_21_2015_LowRes.pdf 24.48MB PDF Avaa tiedosto
SYKEra_21_2015.pdf 122.4MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Meren pärskäys 2015 - Sukellus Itämeren hoitoon ja tilaan
Toimittaja(t): Rantajärvi, Eija; Karjala, Leena
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 21/2015
ISSN: 1796-1726
ISBN: 978-952-11-4499-8
Tiivistelmä: Meren Pärskäys 2015 tarjoaa valikoidun koosteen Itämeren ympäristötutkimuksen ajankohtaisista teemoista ja meren tilasta sekä selventää vesipuitedirektiivin ja meristrategiadirektiivin (vesienhoitosuunnitelmat, merenhoitosuunnitelma) käsitteistöä ja toimeenpanoa Suomessa. Niiden ohella avataan myös uuden merialuesuunnitteludirektiivin periaatteita. Rehevöityminen ja haitalliset aineet ovat Itämeren pahimpia ongelmia. Julkaisussa tarkastellaan ainevirtojen alkuperän ohella muun muassa luonnonolojen vaikutusta kuormitukseen. Haitallisten aineiden osalta avataan myös vastetutkimuksia, joilla selvitetään aineiden vaikutuksia meren eliöstön terveyteen. Meren tilaa arvioidaan paitsi kasvi- ja eläinplanktonin, pohjaeläinyhteisöjen ja pohjien eliöyhteisöjen kautta, myös tarkastellen Itämeren ravintoverkon muutoksia kokonaisuutena. Lopussa valotetaan malleihin perustuvia ennusteita ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämeren ekosysteemiin. Julkaisu painottuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten (ELYt) aineistoihin, mutta mukana on myös Säteilyturvakeskuksen, Helsingin yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen sekä Ilmatieteen laitoksen tuottamaa aineistoa.
URI: http://hdl.handle.net/10138/155227
Päiväys: 2015
Asiasanat (ysa): meret
vesistönkuormitus
ympäristön tila
vedenlaatu
ravinteet
rehevöityminen
haitalliset aineet
indikaattorit
plankton
pohjaeliöstö
vesienhoito
direktiivit
ilmastonmuutokset
merentutkimus
Itämeri


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot