Globaalin kuvittelu ja eurosentrinen aika : Apollo-valokuvien poliittisesta historiasta

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273210
Titel: Globaalin kuvittelu ja eurosentrinen aika : Apollo-valokuvien poliittisesta historiasta
Författare: Korvensyrjä, Aino Emilia
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273210
http://hdl.handle.net/10138/155297
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia
Abstrakt: Tutkielma käsittelee NASA:n eli Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinnon Apollo-avaruusohjelman yhteydessä syntyneiden valokuvien poliittista historiaa. Tarkastelen Apollo-valokuvien käyttöä osana poliittisia diskursseja, jotka puhuvat 'koko maailman' ja 'ihmiskunnan' nimissä. Kysyn, millainen aikakäsitys näihin kuviin on liitetty sekä millaisia poliittisia tehtäviä tämä käsitys historiasta on saanut, ja toisaalta, millaiseen historiaan se itse liittyy. Rakennan tutkimuksessa kuvien tulkitsemiseksi kehykseen, jota kutsun globaalin kuvitteluksi. Tällä viittaan tapaan, jolla maapallo on rakentunut länsimaisissa diskursseissa visuaalisena tai visualisoitavissa olevana kokonaisuutena. Kyse on niin maapallon näkemisen kuin myös sen tietämisen, kuvailun tai siihen vetoamisen mahdollistavasta kehyksestä. Tarkastelen kolmea Apollo-­kuvien käyttöyhteyttä ja tulkitsen niille kussakin annettuja merkityksiä suhteuttamalla niitä mainittuun tulkintakehykseen: Earthrise-valokuvan ilmestymistä Life- ja Time-lehdissä tammikuussa 1969, YK:n Tukholman ympäristökokouksen 1972 tapaa käyttää Apollo-kuvia sekä viittauksia niihin 1990-luvun globalisaatiokeskustelussa. Esitän, miten näissä kolmessa tapauksessa vedotaan tähän diskursiivinen repertuaariin sekä toisaalta uusinnetaan sitä erityisissä historiallisissa tilanteissa. Lopuksi avaan kysymyksen, voidaanko tutkimuksen valossa Apollo-valokuvat ymmärtää osana banaaliksi historismiksi kutsumaani ilmiötä.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post