Globaalin kuvittelu ja eurosentrinen aika : Apollo-valokuvien poliittisesta historiasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Korvensyrjä, Aino Emilia
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703273210
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/155297
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee NASA:n eli Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinnon Apollo-avaruusohjelman yhteydessä syntyneiden valokuvien poliittista historiaa. Tarkastelen Apollo-valokuvien käyttöä osana poliittisia diskursseja, jotka puhuvat 'koko maailman' ja 'ihmiskunnan' nimissä. Kysyn, millainen aikakäsitys näihin kuviin on liitetty sekä millaisia poliittisia tehtäviä tämä käsitys historiasta on saanut, ja toisaalta, millaiseen historiaan se itse liittyy. Rakennan tutkimuksessa kuvien tulkitsemiseksi kehykseen, jota kutsun globaalin kuvitteluksi. Tällä viittaan tapaan, jolla maapallo on rakentunut länsimaisissa diskursseissa visuaalisena tai visualisoitavissa olevana kokonaisuutena. Kyse on niin maapallon näkemisen kuin myös sen tietämisen, kuvailun tai siihen vetoamisen mahdollistavasta kehyksestä. Tarkastelen kolmea Apollo-­kuvien käyttöyhteyttä ja tulkitsen niille kussakin annettuja merkityksiä suhteuttamalla niitä mainittuun tulkintakehykseen: Earthrise-valokuvan ilmestymistä Life- ja Time-lehdissä tammikuussa 1969, YK:n Tukholman ympäristökokouksen 1972 tapaa käyttää Apollo-kuvia sekä viittauksia niihin 1990-luvun globalisaatiokeskustelussa. Esitän, miten näissä kolmessa tapauksessa vedotaan tähän diskursiivinen repertuaariin sekä toisaalta uusinnetaan sitä erityisissä historiallisissa tilanteissa. Lopuksi avaan kysymyksen, voidaanko tutkimuksen valossa Apollo-valokuvat ymmärtää osana banaaliksi historismiksi kutsumaani ilmiötä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Globaalin kuvittelu ja eurosentrinen aika : Apollo-valokuvien poliittisesta historiasta fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Political History en
dc.subject.discipline Poliittinen historia fi
dc.subject.discipline Politisk historia sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703273210

Files in this item

Files Size Format View
Korvensyrja_Poliittinen historia.pdf 480.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record