Papin perhe saaristolaisyhteisössä Ulla-Lena Lundbergin romaanissa Jää

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506161562
Title: Papin perhe saaristolaisyhteisössä Ulla-Lena Lundbergin romaanissa Jää
Author: Itävuori, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Kirkkohistorian laitos
University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History
Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten, Institutionen för kyrkohistoria
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506161562
http://hdl.handle.net/10138/155449
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
Finnish and Scandinavian Church History
Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
Abstract: Tutkimus käsittelee pappeutta ja papin roolia saaristolaisyhteisön jäsenenä Ulla-Lena Lundbergin vuonna 2012 ilmestyneessä Jää – romaanissa. Romaanin päähenkilö Petter Kummelin lisäksi tutkimuksessa paneudutaan hänen vaimonsa Monan kokemukseen papinrouvan elämästä miehensä rinnalla. Keskeistä on myös ympäröivän saaristoyhteisön ja papin perheen välinen suhde sekä se, miten kriitikot ovat romaaniin suhtautuneet. Tutkimuksen tärkeimpinä lähteinä ovat Ulla-Lena Lundbergin Jää – romaani sekä romaania koskevat sanomalehdissä ilmestyneet kirjallisuuskritiikit. Tutkimuksen tausta muodostuu pääasiassa pappilaelämästä ja papin roolia kaunokirjallisuudessa käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta. Tutkimuksen kohteena olevan romaanin tapahtuvat sijoittuvat vuosien 1946–1949 väliseen aikaan Ahvenanmaan ulkosaaristossa Luodot nimisellä saarella, jonka esikuvana on kirjailijan syntymäpaikka Kökar. Tässä tutkimuksessa omaelämänkerrallisuus, faktan ja fiktion sekoittuminen sekä historiallisen romaanin keskeiset periaatteet ovat keskeisiä teemoja. Romaani koostuu vahvasti omaelämänkerrallisista aineksista, mutta historiallisen romaanin yleisten määritelmien mukaisesti tarkoista historiallisista faktoista ja taustatyöstä huolimatta romaani on aina oman lajityyppinsä edustajana sellaisenaan fiktiota. Kirjailijan oman isän Pehr Algot Lundbergin ja romaanin päähenkilön Petter Kummelin välisiä yhteneväisyyksiä ei voi kuitenkaan olla huomaamatta. Kirjailijalla on tuotannossaan tapana yhdistellä omaelämänkerrallisia teemoja ja paikkoja. Yksityiskohtaiset luonto- ja ajankuvaukset kertovat kirjailijan antropologisesta koulutuksesta ja lähestymistavasta. Tämän tutkimuksen aineiston pohjalta voi päätellä Petter ja Mona Kummelin sopeutuneen hyvin yhteisön jäseniksi ahvenanmaalaisessa seurakunnassa. Petter rakensi nopeasti luottamuksellisen suhteen saaren vaikuttajiin ja sai seurakuntalaiset puolelleen ihmisläheisyydellään. Luodoilla vallitsi voimakas kahtiajako itä- ja länsi-luotolaisten välillä. Omien kokemuksiensa vuoksi Petter suhtautui kielteisesti hänelle kohdistettuun toiveeseen aloittaa Luodoilla uskonnollinen herätys. Herätyksen myötä olisi ollut vaarana, että luotolaisten kahtiajako olisi syventynyt entisestään. Mona oli työteliäs papinrouva, joka hukutti yksinäisyyden kokemustaan ahkeroimalla pappilan töissä. Samalla kun Petter jätti perhettään vaille riittävää huomiota papintyönsä varjolla. Petter oli pidetty Luotojen kirkkoherra, jonka traaginen ja yllättävä kuolema vaikutti siihen, että hänen seuraajaansa suhtauduttiin äärimmäisen torjuvasti. Romaanin vastaanotto oli sen ilmestyessä kautta linjan ylistävää. Päähenkilön pappeus ja hieno saaristoelämän kuvaus olivat erityisen kiiteltyjä teemoja. Vaikka romaanin tapahtumat sijoittuvat ulkosaaristoon ja sodan jälkeiseen aikaan, kerronta ja preesensin käyttö häivyttävät mennyttä aikaa ja luovat illuusion reaaliaikaisesta kerronnasta.
Subject: kaunokirjallisuu
pappeus
pappilat
moraalinen varustautuminen
saaristolaiset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record