Ev. lut. Herätysseura kirjakustantajana 1967–2013

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Kirkkohistorian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History en
dc.contributor Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten, Institutionen för kyrkohistoria sv
dc.contributor.author Toivo, Kalle
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201506161576
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/155459
dc.description.abstract Ev.lut. Herätysseura ry aloitti toimintansa Pertti Nousiaisen (s. 1936) evankelioimiskutsumukseen perustuen 28.2.1967 Suolahdessa (nykyisin osa Äänekoskea). Nousiainen kouluttautui Raamattuopiston Sisälähetysopistossa nuoriso-ohjaajaksi vuosina 1957–59 ja tutustui kehittymässä olevaan viidenteen herätysliikkeeseen mm. opettajansa Uuras Saarnivaaran kautta. Työ Kauhavalla nuoriso-ohjaajana 1960–1967 sai Nousiaisen kiinnostumaan kitarakuorotoiminnasta seurakuntatyössä ja harrastuksesta syntyi erityisesti kristillisen nuorison keskuuteen levinnyt Sininen laulukirja, joka vakuutti Nousiaisen painetun sanan mahdollisuuksista evankelioinnissa. Ev. lut. Herätysseura syntyi ystävien ja sukulaisten pienenä yhdistyksenä edistämään kristillisen kirjallisuuden ja evankelioimismateriaalin levittämistä. Perustamisvuonna valmistui kirjapaino ja Herätysseura alkoi kustantaa kristillistä kirjallisuutta sekä erilaisia evankeliointitarkoitukseen käytettyjä pienpainatteita, kuten traktaatteja ja julisteita. Herätysseuran julkaisulinjaksi vakiintui pian laaja, mutta varsin yhdenmukainen kristillinen aineisto, joka sisälsi tutkielmassa 1) elämäkerrat, 2) evankeliointi ja julistus, 3) hartauskirjat, 4) klassikot, 5) lastenkirjat, 6) laulukirjat, 7) romaanit ja runokirjat, 8) Uuras Saarnivaaran teokset, 9) Raamatut ja yksittäiset evankeliumit sekä 10) pienpainatteet -kategorioihin jaoteltuja teoksia. Tutkielmassa käsitellään Herätysseuran kirjakustannustoimintaa ajalta 1967–2013 keskittyen ensimmäisessä osassa tutkimuksellisesti jaettuihin aikajaksoihin ja toisessa osassa kustannettujen kirjojen ja muiden painatteiden arviointiin. Ensimmäinen osa jakaantuu kuuteen jaksoon, joilla on omat piirteensä sekä yhtymäkohtansa esimerkiksi muuttuvaan suomalaiseen yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen tilanteeseen ja kehitykseen. Toisessa osassa käsitellään kategorioittain tutkimuksen aikajaksolla kustannetut 157 teosta sekä Raamatut, yksittäiset evankeliumit ja pienpainatteet. Tutkimuksen lähdeainesto rakentuu mainituista teoksista ja painatteista sekä haastettelu-, rekisteri-, internet- ja lehtiaineistosta koskien sekä Herätysseuran toimintaa että kustannettuja teoksia. Tutkimuksesta selviää, kuinka viidenteen herätysliikkeeseen/uuspietistiseen liikehdintää paikantuva yksittäinen toimija on käsitellyt julkaisulinjansa kautta varsin laajasti erilaisia uskoon, uskonelämään, henkilökohtaiseen kääntymykseen, evankeliointiin ja moraalikäsityksiin liittyviä käsityksiä ja näkökulmia. Keskeisiä rajanvetoja muodostuu esimerkiksi henkilökohtaisen uskonratkaisun, Raamatun arvovallan korostamisen ja kristillisen elämäntavan kohdalle. Tutkimuksessa pyritään esittämään toiminnan kuvaus sekä määrällisesti että laadullisesti. Kirjapainotoiminnan ja julkaisujen määrällisiä ja sisällöllisiä muutoksia, painopistealueita ja ajallisia erityispiirteitä arvioidaan molemmissa pääluvuissa. Ev. lut. Herätysseura on ollut kansallisella tasolla verrattain pieni toimija, jolla on kuitenkin ollut tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla monipuolisia yhteyksiä muuhun uuspietistiseen liikehdintään sekä vapaakirkollisiin toimijoihin. Samalla kustannetut teokset ovat ankkuroineet uuspietististä ajattelua Herätysseuran näkökulmasta useampaan lähtökohtaan, kuten anglo-amerikkalaiseen herätys- ja pyhityskristillisyyteen, varhaiseen pietismiin sekä aikaisempiin suomalaisiin herätysliikkeisiin. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject Uuspietismi fi
dc.subject kirjapainot fi
dc.subject evankelis-luterilainen kirkko fi
dc.subject evankelioiminen fi
dc.subject hartauskirjat fi
dc.subject Herätysseura fi
dc.title Ev. lut. Herätysseura kirjakustantajana 1967–2013 fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Finnish and Scandinavian Church History en
dc.subject.discipline Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria fi
dc.subject.discipline Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201506161576

Files in this item

Files Size Format View
ToivoKalleProGradu.pdf 2.309Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record