Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 17 /2014 Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/155640

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_25_2015.pdf 1.622Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 17 /2014 Rakennusmateriaali- ja suspensionäytteen mikrobiologinen määritys viljelymenetelmällä sekä homekantojen morfologinen tunnistaminen
Author: Kärkkäinen, Päivi; Martikainen, Heli; Jalkanen, Kaisa; Hyvärinen, Anne; Björklöf, Katarina; Leivuori, Mirja
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2015
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2015
ISBN: 978-952-11-4507-0
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/155640
Abstract: Kvantitatiivisen vertailukierroksen materiaalinäyte oli autoklavoitua kipsilevyä, joka sisälsi Geomyces pannorum, Aspergillus versicolor ja Penicillium sp. -sienisuspensioita ja Staphylococcus aureus -bakteereja. Suspensionäyte sisälsi Geomyces pannorum, Aspergillus versicolor ja Penicillium sp. (P. brevicompactum) sekä Streptomyces californicus ja Staphylococcus aureus puhdasviljelmiä. Pätevyyskokeeseen osallistui 22 toimijaa. Arvioiduista tuloksista 86 - 100 % oli hyväksyttäviä (z-arvo ≤ ± 2) analyytistä riippuen. Kolmea analyyttiä ei arvioitu ollenkaan. Mikrokasvusta tai vaurioista materiaalinäytteessä tulkinnan antaneet laboratoriot päätyivät samaan tulkintaan. Kvalitatiivinen homeiden tunnistuskierros järjestettiin ensimmäisen kerran tämän vertailukierroksen yhteydessä. Laboratorioille lähetettiin kolme homepuhdasviljelmää morfologista tunnistamista varten. Kaikki 22 laboratoriota tunnistivat homeet hyväksyttävästi. Näytteet eivät olleet vertailukierroksen, menetelmän tai laadun testaamisen kannalta optimaalisia, koska mikrobikasvu materiaalinäytteissä oli runsasta eikä kaikkia lajeja havaittu kaikissa näytteissä.
Subject: pätevyyskoe
asumisterveys
Subject (ysa): laboratoriot
laboratoriotutkimus
pätevyys
luotettavuus
mikrobiologia


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record