Järviruo’on niittäminen ja hyötykäyttö – Elinkaariarviointi ympäristövaikutuksista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/155660

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_27_2015.pdf 1.487Mb PDF View/Open
Title: Järviruo’on niittäminen ja hyötykäyttö – Elinkaariarviointi ympäristövaikutuksista
Author: Myllyviita, Tanja; Mattila, Tuomas; Leskinen, Pekka
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2015
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2015
ISBN: 978-952-11-4514-8
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/155660
Abstract: Järviruoko on yleistynyt Suomessa siinä määrin, että tiheät kasvustot haittaavat rantojen virkistyskäyttöä. Tässä raportissa arvioitiin elinkaariarvioinnin avulla järviruo’on niiton, ja niittomassan hyödyntämisen ympäristövaikutuksia. Arvioidut hyödyntämisvaihdot olivat kuivikepelletit ja rakennuseriste. Tulosten perusteella järviruo’on niittäminen hillitsee ilmastonmuutosta vähentämällä ruovikon aiheuttamia metaanipäästöjä. Niittämisen hiilijalanjäljen arvioiminen oli kuitenkin erityisen haastavaa puutteellisen tutkimustiedon vuoksi. Lisäksi ruovikon mukana voidaan poistaa huomattavia määriä fosforia, mikä puolestaan hillitsee rehevöitymistä. Järviruo’on jatkojalostus lisäsi myönteisiä ympäristövaikutuksia, sillä järviruoko voi korvata turvetta kuivikekäytössä ja mineraalivillaa rakennusmateriaalina. Hankkeen aikana todettiin, että järviruo’on niittäminen on myös erittäin hyväksyttävää asiantuntijoiden näkökulmasta ja erityisesti jatkokäyttöä tulisi edistää. Suomessa järviruo’on hyödyntäminen ei kuitenkaan ole toistaiseksi taloudellisesti kannattavaa. Järviruokoyrittäjyys olisi kuitenkin ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna erittäin kannattavaa.
Subject (ysa): järvet
rannat
järviruoko
kaislikot
rantakasvillisuus
vesikasvillisuus
niitto
hyötykäyttö
ympäristövaikutukset
taloudelliset vaikutukset
elinkaarianalyysi
hiilijalanjälki


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record