Näyttämö utopioiden ja ideologioiden kohtaamispaikkana : Richard Wagnerin Lohengrin-oopperan esitys- ja vaikutushistoriasta Saksassa ja Neuvosto-Venäjällä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1415-0
Title: Näyttämö utopioiden ja ideologioiden kohtaamispaikkana : Richard Wagnerin Lohengrin-oopperan esitys- ja vaikutushistoriasta Saksassa ja Neuvosto-Venäjällä
Author: von Boehm, Jukka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Teatteritiede
Date: 2015-08-22
Language: other
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1415-0
http://hdl.handle.net/10138/155674
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The study analyses the performance history and Wirkungsgeschichte of Richard Wagner s Lohengrin (premiered 1850) in Germany and Russia in the 20th century. In Wagner s opera the mysterious knight arrives in medieval Brabant, where the people receive him as their redeemer . Lohengrin became one of Adolf Hitler s favourite operas. Through analysis of Lohengrin s influence, the study casts light on a broad and complex theme: how did Wagner s ideas and art become intertwined with Nazi ideology? Or how were they received in the context of other radical societal experiments, namely Soviet and East German socialism? This examination of different interpretations of the same text (Lohengrin) on stage and through its reception will reveal prevailing societal attitudes, taboos, values and hopes. Case study I discusses the reception of a few nationalist themes in Lohengrin. Specifically, the focus is on ultra-nationalist projections onto Lohengrin, which emerged during the resurgence of late 19th-century German Hurrah-patriotism and Nazi ideology. The focus of Case study II is on Heinz Tietjen s direction of Lohengrin at the Bayreuth Festival during the Third Reich (1936). The study demonstrates how Tietjen embedded Nazi ideology in his reading. Case study III takes another look at Lohengrin s influence on Soviet and East German socialism. The study scrutinises the ambivalent role of Lohengrin in the context of a dogmatic communist cultural policy that valued (socialist) realism. Another theme discussed is the problematic relationship of Lohengrin to the German Democratic Republic and its anti-fascism. Case study IV analyses Peter Konwitschny s innovative direction of Lohengrin in 1998. Characteristic of the deconstructive style of German director s theatre , the opera was set in a school classroom before the outbreak of the First World War. Konwitschny s interpretation offers an excellent case for analysing strategies by which a modern direction can take up the challenge of ideologically ambivalent opera. The study challenges the commonly oversimplified narrative that presents Wagner as a forerunner of Hitler and Nazism. Although there was irrational potential in Lohengrin, which became topical in the Third Reich, the relationship between Wagner s opera and National Socialism is much more complex, including the fact that Wagner s utopian ideas in Lohengrin also inspired the left. The main primary sources consist of German archival material, newspapers and journals.Tutkimus analysoi Richard Wagnerin Lohengrinin (ensi-ilta, 1850) esitys- ja vaikutushistoria 1900-luvulla Saksassa ja Neuvosto-Venäjällä. Romanttisessa oopperassa mystinen joutsenritari Lohengrin saapuu keskiaikaiseen Brabantiin, jossa kansa ottaa hänet vastaan ihmeenä ja vapahtajana . Lohengrin oli yksi Adolf Hitlerin lempioopperoista. Analysoimalla Lohengrinin vaikutusta tutkimus pyrkii valaisemaan laajempaa ja monimutkaisempaa aihetta: kuinka Wagnerin ajattelu ja taide kietoutuivat radikaaliin saksalaiseen nationalismiin 1800-luvun lopulla, jonka huipentuma oli Hitlerin Kolmas valtakunta. Toisaalta tutkimus valaisee myös sitä, millä lailla Lohengriniin suhtauduttiin 1900-luvun toisessa radikaalissa yhteiskuntakokeessa, Venäjän ja Itä-Saksan (DDR) sosialismissa. Analyysi saman tekstin (Lohengrin) eri näyttämötulkinnoista ja niiden vastaanotosta avaa vallitsevia yhteiskunnallisia asenteita, tabuja, arvoja ja toiveita. Tapaus I paneutuu muutaman Lohengrinin nationalistisen kohtauksen vastaanottoon Saksassa. Painopiste on äärinationalistisissa projektioissa 1800-luvun lopun hurraa-patriotismista kansallissosialismiin. Tapaus II suuntaa huomion Heinz Tietjenin ylistettyyn Lohengrin-ohjaukseen Bayreuthin festivaaleilla Kolmannessa valtakunnassa vuonna 1936. Tutkimus analysoi tapaa, jolla Tietjenin ohjaus heijasti kansallissosialistista ideologiaa. Tapaus III analysoi Lohengrinin suhdetta Neuvostoliiton ja Itä-Saksan sosialismiin. Tutkimus tarkastelee teoksen ristiriitaista suhdetta dogmaattiseen sosialistiseen kulttuuripolitiikkaan, jonka ihanne oli (sosialistinen) realismi. Toinen teema on Lohengrinin ongelmallinen suhde Saksan Demokraattiseen Tasavaltaan ja sen antifasismiin. Tapaus IV analysoi Peter Konwitschnyn Lohengrin-ohjausta Hampurissa 1998. Teos oli sijoitettu koululuokkaan ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä. Konwitschnyn tulkinta mahdollistaa analyysin tavoista, joilla moderni, dekonstruktiivinen oopperaohjaus voi lähestyä Lohengrinin kaltaista ristiriitaista oopperaa. Tutkimus haastaa yleisen ja yksinkertaistetun narratiivin Wagnerista Hitlerin ja kansallissosialismin edeltäjänä. Vaikka Lohengrinissa oli irrationaalisia piirteitä, jotka ajankohtaistuivat Kolmannessa valtakunnassa, Wagnerin teoksen ja kansallissosialismin suhde on paljon monimutkaisempi. Lohengrinin utooppiset piirteet kiehtoivat myös vasemmistoa. Tärkeimmät primäärilähteet ovat saksalainen arkistomateriaali sekä sanoma- ja aikakauslehdet.
Subject: teatteritiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record