Kestävä maatalous alueellisessa ympäristöhallinnossa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507292634
Titel: Kestävä maatalous alueellisessa ympäristöhallinnossa
Författare: Lamminparras, Aura
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2014
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507292634
http://hdl.handle.net/10138/155723
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Växtproduktions biologi
Plant Production Biology
Kasvintuotannon biologia
Abstrakt: Tämä maisterintutkielma perustuu tekijän julkaisemaan projektiraporttiin Kestävämpi maatalous Uudellemaalle (Lamminparras 2013, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Raportteja 38/2013). Kestävämpi maatalous Uudellemaalle -projekti toteutettiin talvella 2012–2013 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus). Tutkielma tarkastelee maatalouden kestävyyttä ja sen määrittymistä aineistonaan projektin yhteydessä koottu aineisto. Lisäksi tutkielma tarkastelee projektissa käytettyä Delfoi-metodia. Aineisto muodostuu projektinaikaisista muistiinpanoista, jotka koskevat projektiin osallisten keskusteluja ja palavereja. Kestävälle kehitykselle on olemassa vakiintunut määritelmä, jonka mukaan sen tarkoituksena on turvata tulevien sukupolvien tarpeet siten, että niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiokulttuurinen kestävyys toteutuvat. Kestävän kehityksen termiä käytetään paljon niin tieteessä, politiikassa kuin yritysten markkinoinnissakin. Kuitenkin todellisen kaikki osaset huomioon ottavan kestävän kehityksen ymmärtäminen ja toteuttaminen on äärimmäisen hankalaa. Näin ollen kestävällä kehityksellä voidaankin tilanteesta riippuen tarkoittaa hyvin eri asioita ja sitä tulkitaan eri puolilla maailmaa ja eri instansseissa hyvin erilaisilla tavoilla. Delfoi-metodi on tulevaisuudentutkimuksessa käytetty haastattelu- ja kyselymenetelmä, jolla pyritään saamaan asiantuntijatietoa tulevaisuuden kysymyksistä. Delfoi-menetelmän erityspiirteitä ovat kyselyn toistuminen, palautteen anto sekä anonyymius. Kestävä kehitys määrittyi Uudenmaan ELY-keskuksessa melko suppeasti, pysyen Uudenmaan tiukkojen maantieteellisten rajojen sisäpuolella. Kestävyyden eri osa-alueista suurin paino arvo oli ekologisella kestävyydellä, mutta usein myös taloudellinen kestävyys ohjasi projektia. Projektissa käytetty Delfoi-metodi tuotti todella paljon tietoa viranomaisryhmän käyttöön. Se ei ehkä onnistunut tuottamaan selkeitä tulevaisuudenpolkuja, mutta tuotti runsaasti tietoa siitä mitkä seikat tulevaisuudessa taritsevat erityishuomiota ja mihin suuntaan maatalouden ympäristönsuojelu on Uudellamaalla menossa.
Subject: kestävä maatalous
ympäristöhallinto
Delfoi
kestävä kehitys


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post