BRT EverGreen- imeytysrouheen vaikutus vaaleaan rahkaturpeeseen ja kasvien kasvuun

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper sv
dc.contributor.author Remes, Lassi
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507292674
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/155736
dc.description.abstract Kasvualustalla on suuri vaikutus kasvin kasvuun ja kasvun laatuun. Hyvä kasvualusta vastaa kasvin tarpeita ja kasvatusolosuhteita. Kasvualustan ominaisuuksia voidaan muokata kasvin tarpeiden mukaan erilaisilla aineilla kuten kalkilla, kasvinravinteilla ja vedenpidätykseen ja kasteltavuuteen vaikuttavilla aineilla. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää suomalaisen Biomass Refine Technologies BRT ltd. Oy:n kehittämän maanparannukseen tarkoitetun imeytysrouheen vaikutusta vaalean rahkaturpeen ominaisuuksiin ja kasvien kasvuun. Imeytysrouhe on ureaformaldehydihartsista ja fosforihaposta synteettisesti valmistettu valkoinen rouhe, johon on lisätty veden pintajännitystä vähentäviä tensidejä. Viljelykäytössä imeytysrouhe on tarkoitettu parantamaan kasvualustan vedenpidätyskykyä, kasteltavuutta ja ravinnetilaa. Tutkimus koostui kolmesta kokeesta, joissa käytettiin eri kasveja: lehtisalaatti (Lactuca sativa L. ’Grand Rapids’), soihtunauhus (Ligularia × hessei) ja nurmiseos (Festuca rubra L., Poa pratensis L., Agrostis capillaris L.), joiden oletettiin hyötyvän kasvualustan vedenpidätyskyvyn parantamisesta. Kokeen aikana tutkittiin imeytysrouheen vaikutusta turpeen vedenpidätyskykyyn, happamuuteen, sekä johtokykyyn ja mitattiin kasvien kasvun nopeutta, määrää ja laatua. Kaikki kasvit saivat jokaisella kastelukerralla yhtä paljon vettä. Salaattia ja nauhusta lannoitettiin miedolla ravinneliuoksella kolme kertaa kokeen aikana ja nurmelle ei annettu lannoitusta. Imeytysrouhe ei lisännyt turpeen vedenpidätyskykyä lyhytkestoisissa kasvittomissa mittauksissa. Kasvualustasta mitatut kosteusarvot viittasivat kuitenkin siihen, että imeytysrouhetta sisältänyt kasvualusta oli hieman kosteampaa kuin pelkkä turve. Imeytysrouhe lisäsi kasvua ainoastaan nurmella, mikä johtui luultavasti rouheesta vapautuneista ravinteista, sillä nurmelle ei annettu lannoitusta toisin kuin salaatille ja nauhukselle. Salaatilla rouhe ei vaikuttanut kasvuun ja nauhuksella imeytysrouhe heikensi kasvua. Kalkin lisääminen nauhusten rouhekäsittelyihin vähensi rouheen kasvua heikentävää vaikutusta, joten todennäköisesti rouheen alhainen pH heikensi kasvua nauhuksella. Imeytysrouhe vaikuttaa eri kasvien kasvuun eri tavalla, mikä vaikeuttaa sen viljelykäyttöä. Imeytysrouheen käyttö ei ole kannattavaa ainakaan salaatin tai nauhuksen ruukkuviljelyssä turpeella. Nurmella imeytysrouhe voi nopeuttaa kasvua jos muuta lannoitusta ei anneta. fi
dc.description.abstract Growing medium and its properties are an important factor affecting plant growth. One can improve the properties of growing medium with different amendments such as lime, nutrients and wetting agents depending on the requirements of the plant. The objective of this study was to examine a soil amendment called BRT EverGreen powder and its effect on white sphagnum peat and on plant growth. The powder has been created by a Finnish company Biomass Refine Technologies BRT ltd Oy. The powder is synthetically made of ureaformaldehyderesin and phosphoric acid includes added water retention lowering surfactants. In cultivation the goal by using BRT powder is to improve water retention and wetting of the growing medium and increase plant available nutrients. This study consisted of three experiments with three different plants or plant mixtures: Lactuca sativa L. ‘Grand Rapids’, Ligularia × hessei and a mixture of lawn (Festuca rubra L., Poa pratensis L. and Agrostis capillaris L.). These plants were expected to benefit from improved water retention of the growing medium. During the experiments the effect of BRT powder on the properties of white sphagnum peat and the speed, amount and quality of plant growth was measured. All plants got the same amount of water by irrigation. Mild nutrient solution was given to Lactuca and Ligularia with irrigation water three times during the experiments and no fertilizers were applied to the grass. The water retention ability of white sphagnum peat was not improved in plantless short term experiments by adding BRT powder. However the results given by direct moisture measurements from the growing medium implied that the BRT powder increased slightly the moisture content of the medium compared to pure peat. From the three different plant types tested only grass grew faster with BRT though the quality wasn’t as good as in pure peat. The improvement in growth was probably due to nutrients in BRT powder because no nutrients were applied to the grass unlike to Lactuca and Ligularia. There were no differences in the growth or quality of Lactuca. Ligularia did not grow as well with powder as in pure peat. Adding lime decreased the negative effect of BRT powder so the very low pH of the powder presumably hampered growth of Ligularia. BRT powder affects the growth of different plants in different ways. This makes its use in cultivation difficult because one does not know what the effect will be. The use of BRT is not recommendable in container cultivation with Lactuca or Ligularia when using peat. BRT powder can increase the growth of grass if additional fertilization is not applied. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.subject maan rakenne fi
dc.subject vedenpidätyskyky fi
dc.subject pH fi
dc.subject kasvinravinteet fi
dc.subject rahkaturve fi
dc.title BRT EverGreen- imeytysrouheen vaikutus vaaleaan rahkaturpeeseen ja kasvien kasvuun fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.discipline Växtproduktions biologi sv
dc.subject.discipline Plant Production Biology en
dc.subject.discipline Kasvintuotannon biologia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507292674

Files in this item

Files Size Format View
Lassi Remes - Gradu 17.12.2014.pdf 1.317Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record