Riskfaktorer för hjärnförlamning vid typ 1 diabetes : FinnDiane-studien

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282445
Titel: Riskfaktorer för hjärnförlamning vid typ 1 diabetes : FinnDiane-studien
Författare: Hägg, Stefanie
Medarbetare: Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk medicin
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2012
Språk: swe
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507282445
http://hdl.handle.net/10138/155924
Nivå:
Ämne: Internal Medicine
Sisätaudit
Inre medicin
Abstrakt: Typ 1 diabetiker har en betydligt högre risk att insjukna i en hjärnförlamning än vad typ 2 diabetiker och icke-diabetiker har. Dock saknas studier som försöker utreda de självständiga riskfaktorerna för hjärnförlamning vid typ 1 diabetes och därmed var syftet med denna studie att klarlägga dessa riskfaktorer. Studien är en del av FinnDiane-studien, vars mål är att undersöka riskfaktorer för följdsjukdomar vid typ 1 diabetes. Studiepopulationen bestod av 2285 patienter, varav 75 fick sin första hjärnförlamning under uppföljningstiden på 5,3 år. Information på hjärnförlamningar insamlades genom att sjukjournaler av ifrågavarande patient lästes igenom. Detta sammanställdes i en databas och analyserades med hjälp av SPSS. De självständiga riskfaktorerna för hjärnförlamning visade sig vara diabetisk nefropati, diabetisk retinopati, dålig blodsockerbalans, högre ålder och lägre BMI. Studien har en betydande roll i utvärderingen av risken för att insjukna i en hjärnförlamning och av behovet av vård hos patienter med typ 1 diabetes.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
FrdjupadAvhandling.pdf 371bytes PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post