Riskfaktorer för hjärnförlamning vid typ 1 diabetes : FinnDiane-studien

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk medicin sv
dc.contributor.author Hägg, Stefanie
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507282445
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/155924
dc.description.abstract Typ 1 diabetiker har en betydligt högre risk att insjukna i en hjärnförlamning än vad typ 2 diabetiker och icke-diabetiker har. Dock saknas studier som försöker utreda de självständiga riskfaktorerna för hjärnförlamning vid typ 1 diabetes och därmed var syftet med denna studie att klarlägga dessa riskfaktorer. Studien är en del av FinnDiane-studien, vars mål är att undersöka riskfaktorer för följdsjukdomar vid typ 1 diabetes. Studiepopulationen bestod av 2285 patienter, varav 75 fick sin första hjärnförlamning under uppföljningstiden på 5,3 år. Information på hjärnförlamningar insamlades genom att sjukjournaler av ifrågavarande patient lästes igenom. Detta sammanställdes i en databas och analyserades med hjälp av SPSS. De självständiga riskfaktorerna för hjärnförlamning visade sig vara diabetisk nefropati, diabetisk retinopati, dålig blodsockerbalans, högre ålder och lägre BMI. Studien har en betydande roll i utvärderingen av risken för att insjukna i en hjärnförlamning och av behovet av vård hos patienter med typ 1 diabetes. sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Riskfaktorer för hjärnförlamning vid typ 1 diabetes : FinnDiane-studien sv
dc.type.ontasot Syventävä tutkielma fi
dc.subject.discipline Internal Medicine en
dc.subject.discipline Sisätaudit fi
dc.subject.discipline Inre medicin sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282445

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
FrdjupadAvhandling.pdf 371bytes PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record