Toimintakyvyn arviointi. ICF teoriasta käytäntöön

Show simple item record

dc.contributor.editor Paltamaa, J
dc.contributor.editor Perttinä, P
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2015-08-07T12:48:18Z
dc.date.available 2015-08-07T12:48:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-951-669-979-3 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-951-669-980-9 (pdf )
dc.identifier.issn 1238-5050 (ISSN-L)
dc.identifier.issn 1238-5050 (painettu)
dc.identifier.issn 2323-7724 (verkkojulkaisu)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156071
dc.description 139 s. fi
dc.description.abstract Maailman terveysjärjestön (WHO) toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. Suomessa muun muassa Kela suosittaa ICF:n käyttöä kuntoutuksen suunnittelussa, tavoitteiden asettelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. ICF julkaistiin vuonna 2001 ja käännettiin suomeksi vuonna 2004, mutta Suomessa sen käyttöön ottaminen on edennyt hitaasti. Tämän tutkimus- ja kehitysprojektin tarkoituksena oli edistää ICF:n juurtumista kliiniseen käyttöön. Tutkimuksessa arvioitiin ICF:n juurtumiseen liittyviä haasteita kolmessa kuntoutuskeskuksessa. Projektissa suomennettiin ICF eLearning Tool -itseopiskelumateriaali, joka tullaan sijoittamaan WHO:n kotisivuille. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitettiin kyselytutkimusten ja ryhmähaastattelujen avulla moniammatillisten kuntoutustiimien käsityksiä ICF:n käytöstä. Toisessa osassa selvitettiin COPM-haastattelun ja WHODAS 2.0 -kyselyn avulla selkäydinvammakuntoutujien kokemia toimintakyvyn haasteita ICF-viitekehyksessä. Lisäksi arvioitiin kuntoutusselosteiden sisällön muutoksia 10 vuoden aikana siltaamalla selosteiden sisältö ICF:ään ja vertaamalla tuloksia ICF:n selkäydinvamman ydinlistaan. Tulosten mukaan ICF tiedettiin nimenä, mutta se koettiin irrallisena tiimien ja organisaatioiden toiminnasta. Nykykäytäntöjen muuttaminen vaati aikaa ja kärsivällisyyttä sekä koko työyhteisön sitoutumista. Tarvitaan kaikki ammattihenkilöt tavoittavaa koulutusta sekä yhteisöllistä oppimista organisaatioissa ja toimintaverkostoissa. ICF on laaja-alaista kuntoutujan tilanteen ja toimintakyvyn ymmärtämistä – aitoa kuntoutujalähtöistä työtä, joka koettiin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 137 fi
dc.subject ICF fi
dc.subject toimintakyky fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject moniammatillisuus fi
dc.subject juurruttaminen fi
dc.title Toimintakyvyn arviointi. ICF teoriasta käytäntöön fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.description.hinta 25,00 euroa fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia137.pdf 1.047Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record