Erityistä tukea tarvitsevien lasten leikki ja kommunikaatio päiväkodin integroidussa erityisryhmässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133504
Title: Erityistä tukea tarvitsevien lasten leikki ja kommunikaatio päiväkodin integroidussa erityisryhmässä
Author: Niska, Inka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133504
http://hdl.handle.net/10138/156135
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: The aim of the study was looking into the free playtime of children with special needs in a daycare setting. Children were filmed during a free playtime in a one integrated daycare group. Videos were analyzed by transana by using a BOR-form that observes the interactions between children. There were five main themes that cape up: the meaningfulness of actions, ways of communicating, role of the adult, role of the child with special needs in the group and the effect of the playmates. The play and actions of children with special needs seemed to be meaningful most of the times. There were group play as well as playing alone. The children with special need were divided in to two groups: children who spoke and those who didn't. It was easier for speakers to get in to a group play and maintain the play with others. The play was more complex when played with a friend or a child without special needs. Adults reinforced the actions and worked as an interpreter of children with special needs. It was hard for the children who needed constant help from the adult, to have an influential part in a play. The children with special need were more of the followers than the influencers in a play. Over all the actions and behavior of the children without the special needs seemed to have important influence to the actions and behavior of the children with special needs. The role of the adult were to inforce the communication between the children.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaista päiväkoti-ikäisten erityistä tukea tarvitsevien lasten leikki on integroidussa erityisryhmässä. Havainnoin yhden integroidun erityisryhmän viiden erityistä tukea tarvitsevan lapsen leikkiä päiväkodin vapaissa leikkitilanteissa videoimalla. Videot analysoitiin transana ohjelmalla käyttäen luokitteluun BOR-kaavaketta joka huomioi lasten välisiä vuorovaikutussuhteita ja aloitteita. Aineistosta nousi selkeästi esille viisi teemaa: toiminaan mielekkyys, vuorovaikutustaitojen merkitys, leikkiseuran vaikutus, aikuisen rooli ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen rooli ryhmässä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminta kuvatuissa tilanteissa nähtiin suurimmaksi osaksi mielekkäänä. Lapset toimivat yksin ja yhdessä muiden lasten kanssa. Tutkimuksen erityistä tukea tarvitsevat lapset jakautuivat selkeästi lapsiin jotka puhuivat ja niihin jotka eivät puhuneet. Puhuvien lasten oli helpompaa päästä mukaan ja ylläpitää toimintaa muiden lasten kanssa. Leikki oli monipuolisempaa kun leikkiseurana oli ystävä tai lapsi jolla tuen tarvetta ei ollut. Aikuinen toimi vuorovaikutuksen vahvistajana, mutta kokonaan aikuisen ohjauksen varassa olevien lasten oli vaikeaa päästä mukaan toimintaan täysivaltaisina jäseninä. Tukea tarvitsevat lapset toimivat ryhmässä enemmän seuraajina kuin vaikuttajina. Erityistä tukea tarvitseville lapsille oli tärkeää seurata ja olla osa toimintaa, joka yleensä pohjautui sellaisten lasten aloitteisiin joilla tuen tarvetta ei ollut. Aikuisen rooli oli vahvistaa lasten välistä vuorovaikutusta.
Subject: erityisen tuen tarve
päivähoito
leikki
vertaissuhteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
inka_niska.pdf 1.882Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record