Oppilaiden mielipiteitä ja kokemuksia kouluruokailusta Auran Yhtenäiskoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133544
Title: Oppilaiden mielipiteitä ja kokemuksia kouluruokailusta Auran Yhtenäiskoulussa
Alternative title: The School Meals in the Comprehensive School of Aura : Pupils' views about school food
Author: Kukonlehto, Auli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133544
http://hdl.handle.net/10138/156146
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Finnish school food has a long tradition in Finland/is part of a long tradition in Finland. School food is a part of the school day of hundreds of thousands of Finnish children and adolescents. The purpose of school food is to improve and maintain the pupil's health, well-being and work efficiency. School lunch has an essential part of the basic function of school; this being teaching. The school's educational atmosphere has an effect on the functioning of school lunch, and this is why it is important to make sure that all staff members work together in this guiding process. The objectives of school food are not fulfilled if the food is not tasty. Objectives: In this case study the pupils' school lunch practices in Auran Yhtenäiskoulu are examined. The contentment of the pupils towards school food has been studied in order to improve school lunch practices. 1) Why do pupils leave food in the school cafeteria? 2) What are the favorite and non-favorite school foods in the menu? 3) What kind of wishes do the pupils have concerning school food? The material of the study was gathered in Auran Yhtenäiskoulu during the year of 2010 and the spring of 2014. 137 pupils took part in the research survey, and 18 pupils participated in testing the so-called empathizing methods. Methods: As a material method, a research survey and qualitative material were used. The survey research was executed with the help of a question form and the essays of the 9th grade pupils concerning their own empathizing opinions towards school food. Results and conclusions: According to the results, the majority of pupils have lunch at the school cafeteria every day. They are mainly happy with the school lunch, but they have wishes concerning the contents of the school lunch menu and its variability.Suomalaisella kouluruoalla on pitkät perinteet. Toisen maailmansodan loppumisen jälkeen Suomessa alettiin tarjota maksutonta kouluruokaa kaikille koululaisille. Kouluruokailu on osa satojentuhansien suomalaislasten- ja nuoren koulupäivää. Kouluruokailun tarkoituksena on oppilaan terveyden, hyvinvoinnin ja työtehon edistäminen ja ylläpito. Kouluruokailu on oleellinen osa koulun perustehtävää; opetusta. Koulun kasvatusilmapiiri heijastuu kouluruokailun sujumiseen ja sen vuoksi onkin tärkeää, että kaikki koulun työntekijät toimivat yhteistyössä tässä ohjaustehtävässä. Kouluruokailun tavoitteet eivät toteudu, mikäli ruoka ei maistu. Tavoitteet: Tässä tapaustutkimuksessa on tarkoituksena tutkia Auran Yhtenäiskoulun oppilaiden kouluruokailua. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään oppilaiden tyytyväisyyttä Auran Yhtenäiskoulussa tarjottavaan kouluruokaan ja tarkoituksena on kehittää kouluruokailua oppilailta saatujen tulosten avulla. 1) Miksi oppilaat jättävät ruokaa kouluruokailussa? 2) Mitkä ovat kiertävän ruokalistan suosikit ja "inhokit"? 3) Millaisia toiveita oppilailla on kouluruoan suhteen? Aineisto tutkimukseen kerättiin Auran Yhtenäiskoulussa 2010 ja keväällä 2014. Kyselyyn osallistui 137 oppilasta ja kirjoitelmia kirjoitti 18 oppilasta. Menetelmät: Aineistonkeruumenetelmänä käytetiin kyselytutkimusta sekä laadullista aineistoa. Kyselytutkimus toteutettiin kyselylomakkeen avulla sekä yhdeksännen luokan oppilaiden omiin mielikuviin pohjautuvan kouluruokailuun liittyvän kirjoitelman pohjalta. Tulokset ja johtopäätökset: Tuloksen perusteella pääosa Auran Yhtenäiskoulun oppilaista ruokailee päivittäin kouluruokailussa. He ovat pääosin tyytyväisiä koululounaaseen, mutta toivoivat muutosta ruokalista sisältöön ja vaihtelevuuteen.
Subject: Auran Yhtenäiskoulu
ravitsemus
yhteistyö
opetussuunnitelma
kouluruokailu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record