Ennustavatko optimismi ja itseohjautuvuus työmenestystä?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133538
Title: Ennustavatko optimismi ja itseohjautuvuus työmenestystä?
Alternative title: Do optimism and self-directedness predict success at work?
Author: Lonka, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133538
http://hdl.handle.net/10138/156162
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologi
Psykologia
Abstract: Previous studies show that personality can affect success at work. However, there have been relatively few prior studies on the relationship between success at work and certain personality traits, such as optimism and self-directedness. Current study examined the relationship between optimism, self-directedness and success at work in 3 to 10 years follow-up. Success at work was measured by unemployment status, income and occupational status. Women and men were analyzed separately as previous studies have reported gender differences in personality-success at work relationship. Furthermore, the results were examined after controlling the level of education. The hypothesis was that optimism and self-directedness would predict lower unemployment, higher income and higher occupational status. Participants were from the Young Finns study that began in 1980. There were in total 3596 participants aged 3, 6, 9, 12, 15 and 18 at the study baseline in 1980. In this current study 1576 participants (993 women, 583 men) were followed from 1997 to 2011 when they all were adults. Self-directedness was measured in 1997 and optimism in 2001. Unemployment and occupational status were reported in 2001, 2007 and 2011. Income was reported in 2007 and 2011. Results showed that optimism and self-directedness were associated with success at work. Low optimism predicted unemployment, especially in women. High optimism and high self-directedness predicted higher income and higher occupational status. However, the associations between self-directedness with income and occupational status weakened after the level of education was controlled. High optimism also predicted changes in income. When analyzing changes in income separately in women and men, the result was significant only in men. Thus it seems that optimism affects the career of an individual positively as optimists continuously find new opportunities to advance in their career and earn more money. In practice the results suggest to reflect that objective success at work might be improved by interventions that lead to improving skills in goal making and mindfulness.Aiempien tutkimusten mukaan persoonallisuus voi vaikuttaa työmenestykseen. Kuitenkin eräiden persoonallisuuspiirteiden, kuten optimismin ja itseohjautuvuuden, vaikutuksesta työmenestyksen on niukasti aiempaa tutkimusta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ennustavatko optimismi ja itseohjautuvuus työmenestystä, eli työttömyyttä, tuloja ja ammatillista asemaa 3-10 vuoden seurannassa. Yhteyksiä tarkasteltiin myös erikseen naisilla ja miehillä, sillä aiemmissa tutkimuksissa on havaittu sukupuolieroja. Lisäksi tuloksia tarkasteltiin vielä erikseen silloin kun koulutus oli kontrolloitu. Hypoteeseina oli, että optimismi ja itseohjautuvuus ennustaisivat vähäisempää työttömyyttä, suurempaa palkkaa ja korkeampaa ammatillista asemaa. Tutkimusaineisto oli osa käynnissä olevaa Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -projektia (LASERI). Tutkimuksen perusjoukko koostuu 3596 henkilöstä, jotka olivat tutkimuksen alkaessa vuonna 1980 3-, 6-, 9-, 12-, 15- ja 18-vuotiaita. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vuosien 1997–2011 aineistoja, jolloin kaikki tutkittavat olivat aikuisia. Lopullisessa otoksessa oli mukana 1576 henkilöä (993 naista ja 583 miestä). Itseohjautuvuutta mitattiin vuonna 1997 ja optimismia vuonna 2001. Työttömyyttä ja ammatillista statusta kysyttiin vuosina 2001, 2007 ja 2011 sekä tuloja vuosina 2007 ja 2011. Tulokset osoittivat, että optimismi ja itseohjautuvuus olivat yhteydessä työmenestykseen. Vähäinen optimismi ennusti varsinkin naisten työttömyyttä. Korkea optimismi ja itseohjautuvuus ennustivat puolestaan suurempia tuloja ja korkeampaa ammatillista asemaa, mutta itseohjautuvuuden yhteydet suurimmaksi osaksi hävisivät, kun koulutus kontrolloitiin. Optimismi ennusti myös tulojen kasvua, mutta erikseen naisilla ja miehillä tarkasteltuna tämä vaikutus havaittiin vain miehillä. Näin ollen optimistisuus vaikuttaa positiivisesti työuraan, jossa optimisti näkee jatkuvasti mahdollisuuksia edetä pidemmälle ja ansaita enemmän. Käytännössä tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että objektiivista työmenestystä voisi yrittää parantaa optimistisuutta ja itseohjautuvuutta kehittämällä, esimerkiksi tavoitteiden tekemiseen ja tietoisuustaitojen kehittämiseen liittyvillä interventioilla.
Subject: optimismi
itseohjautuvuus
työttömyys
tulot
ammattiasema
persoonallisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record