Morfologisesti monimutkaisten sanojen prosessointi varhaislapsuudessa : MMN-vastetutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133541
Title: Morfologisesti monimutkaisten sanojen prosessointi varhaislapsuudessa : MMN-vastetutkimus
Author: Ojaniemi, Juuso
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133541
http://hdl.handle.net/10138/156163
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study investigated the processing of morphologically complex words in early childhood. Words are morphologically complex if they consist of more than one morpheme, the minimal meaning-bearing units of language. Previous studies indicate that there are two distinct routes used in the processing of morphologically complex words. Some words are stored in memory holistically and processed through these full-form memory traces. Other words are decomposed into their constituent morphemes, with morphemes and rules guiding their use forming the basis of processing. Research with adults has indicated that derivations are processed through their full-form memory traces, while inflections are decomposed into their constituent morphemes. However, research on neural mechanisms of morphological processing in early childhood is still missing. This study aimed to investigate whether children process morphologically complex words in a similar fashion to adults. Twelve 3–4-year-old Finnish-speaking children with normal language development took part in the study. Event-related potentials were extracted from the 64-channel EEG data. The focus was on mismatch negativity (MMN), which is associated with, among other things, automatic processing of language. Activation of full-form memory traces and syntactic processing tend to elicit distinct patterns of MMN responses. Moreover, the MMN has recently been used to demonstrate differences between processing of derivations and inflections. Inflected pseudowords elicited stronger MMN responses than real inflected words. This pattern of MMN responses is typical of syntactic processing. Therefore, the results indicate that inflections were processed syntactically, via morphological decomposition. In contrast to previous studies with adults, no difference was observed between MMN responses to derivations and inflections. Overall, these results suggest that children process inflections but not derivations in an adult-like manner. This can be taken as evidence for early development of syntactic processing and slower, more experience-dependent development of full-form memory tracesTässä tutkimuksessa selvitettiin morfologisesti monimutkaisten eli useammasta morfeemista koostuvien sanojen prosessointia varhaislapsuudessa. Morfeemit ovat kielen pienimpiä merkitystä kantavia yksiköitä. Ne voivat olla itsessään merkityksellisiä sanoja tai jonkin kantasanan yhteydessä esiintyviä liitteitä, esimerkiksi taivutuspäätteitä. Aiempien tutkimusten perusteella morfologisesti monimutkaisten sanojen prosessoinnissa on kaksi erillistä prosessointireittiä. Jotkin sanat ymmärretään niiden kokonaisvaltaisten muistiedustusten kautta. Joidenkin sanojen prosessointi taas etenee morfologisen jäsennyksen kautta. Morfologisessa jäsennyksessä sanan merkitys ymmärretään morfeemien ja niiden käyttöä ohjaavien sääntöjen kautta. Aikuisilla tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että johdokset prosessoidaan kokonaisvaltaisten muistiedustusten kautta ja taivutusmuodot morfologisen jäsennyksen kautta. Morfologisesta prosessoinnista varhaislapsuudessa on sen sijaan vain vähän tietoa. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, prosessoivatko lapset johdoksia ja taivutusmuotoja aikuisia vastaavalla tavalla. Tutkimukseen osallistui 12 3–4-vuotiasta, kielellisesti normaalisti kehittynyttä suomenkielistä lasta. Tutkimuksessa hyödynnettiin mismatch negativity (MMN)-vastetta, tapahtumasidonnaista jännitevastetta, joka heijastaa sekä sanojen muistiedustusten aktivaatiota että syntaktista prosessointia. Nämä näkyvät vasteessa eri tavoin. Vastetta onkin aiemmin hyödynnetty johdosten ja taivutusmuotojen erilaisen prosessoinnin osoittamisessa aikuisilla. Taivutettuihin pseudosanoihin syntyi voimakkaampi MMN kuin oikeisiin taivutettuihin sanoihin. Aiemman tutkimustiedon perusteella tämä viittaa morfologiseen jäsennykseen taivutusmuotojen prosessoinnissa. Aiemmista aikuisilla saaduista tuloksista poiketen johdoksiin syntyneet vasteet eivät poikenneet taivutusmuotoihin syntyneistä vasteista. Tulokset viittaavat aikuisia vastaavaan prosessointiin taivutusmuotojen mutta eivät johdosten osalta. Tämä voidaan tulkita yleisemmin merkiksi siitä, että syntaktinen prosessointi kehittyy varhain, kun taas sanojen muistiedustusten vakiintuminen edellyttää kielellistä kokemusta ja tapahtuu näin ollen hitaammin.
Subject: MMN
kieli
morfeemit
Subject (yso): EEG
Discipline: Psychology
Psykologi
Psykologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Juuso_Ojaniemi_pg_2015.pdf 723.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record