Pieni lasi punkkua ja tuoppi : Tutkimus perjantain alkoholikulttuurista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133514
Title: Pieni lasi punkkua ja tuoppi : Tutkimus perjantain alkoholikulttuurista
Author: Tala, Amanda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133514
http://hdl.handle.net/10138/156184
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Finnish alcohol culture is in constant change and ever so popular theme in public discussion. Previous research in the area of alcohol studies is quite concise or is strongly based in the framework of public health. The purpose of this research is to examine the special features of Finnish alcohol culture. With this thesis I want to study the reasons which influence Finnish alcohol behavior; what kind of drinks people choose to drink, what are the reasons behind drinking alcohol and what kind of factors are considered when choosing an alcohol beverage. This study concentrates on researching the usage of alcohol on Friday in particular. The research data is a collection of food journals from the Literary Archives (Kansanrunousarkisto) which are collected by Finnish Literature Society (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS). In the Mitä söin tänään? (What I ate today?) -collection participants had described one particular day (12.4.2013) through food, eating and all things involved in the process. The the data group (n=94) of this research consists of journals where alcohol or alcohol consumption is mentioned. The research is based on oral history studies and qualitative content analysis. The alcohol consumption was shown in the everyday of the writers as an uplifting and value adding factor. The alcoholic beverages were considered to be a vital part of good dinner or a social gathering. Alcohol was seen to make a particular situation more meaningful. The most recognizable reason for drinking was Friday itself, being the beginning of the weekend. Another very significant reason was the social context, the meaning of company is undeniable. Wine was single the most popular drink mentioned in the data, followed by beer. Other alcohol beverages gained only single mentions. The most important factor influencing the choosing process was the price. Consumer's for example ecologic lifestyle was another often mentioned factor concerning the process.Suomalainen alkoholikulttuuri on jatkuvassa muutoksessa ja alati esillä julkisessa keskustelussa. Aiempi tutkimus alueelta on melko suppeaa tai on sijoittunut vahvasti kansanterveydelliseen viitekehykseen. Tutkimukseni tavoitteena on valottaa suomalaisen alholikulttuurin erityispiirteitä. Haluan selvittää, minkälaisia alkoholijuomia ihmiset nauttivat, minkälaisia syitä alkoholin juomisen taustalta löytyy ja minkälaisia tekijöitä otetaan huomioon alkoholijuoman valinnassa. Tutkimukseni keskittyy nimenomaisesti perjantaipäivänä esiintyvän alkoholinkäytön tutkimiseen. Tutkimuksen aineistona toimi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) Kansanrunousarkiston hallinnoiman ruokapäiväkirjakeruun materiaali. Mitä söin tänään? -keruussa vastaajat olivat kuvailleet yhtä päivää (12.4.2013) ruoan ja siihen liittyvien asioiden kautta. Oma tutkimusjoukkoni (n=94) valikoitui käsittämään kirjoitukset joissa käsiteltiin alkoholia ja sen käyttöä. Tutkimuksessani käytin grounded theoryyn pohjaavaa laadullista sisällönanalyysia. Alkoholinkäyttö näkyi tutkittavien arjessa ennen kaikkea arkeen juhlan tuntua ja lisäarvoa tuovana seikkana. Juoma koettiin olennaiseksi pariksi hyvälle ruoalle ja tapaamiselle ystävien kanssa. Alkoholin ajateltiin luovan tilanteesta tai tapahtumasta merkityksellisemmän. Suurin yksittäinen syy juomiselle on perjantai itsessään viikonlopun aloittavana päivänä. Toinen yleinen syy on seura, jonka vaikutus on kiistämätön. Alkoholia juodaan mieluiten muiden kanssa, tyypillisimmin osana sosiaalista kohtaamista. Suosituimmaksi juomaksi tutkimuksessa nousi viini, toiseksi suosituimmaksi puolestaan olut. Muut alkoholijuomat keräsivät vain yksittäisiä mainintoja. Alkoholijuoman valintapäätökseen vaikutti eniten juoman hinta. Hinnan lisäksi ostopäätökseen mainittiin vaikuttavan esimerkiksi kuluttajan tekemät ekologiset valinnat.
Subject: SKS
KRA
grounded theory
muistitieto
ruokakulttuuri
alkoholi
alkoholikulttuuri
ruokapäivä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Amanda Tala.pdf 2.029Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record