Vuorovaikutustilanteet Pekka Haaviston ja Sauli Niinistön vaalikampanjakirjoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133497
Title: Vuorovaikutustilanteet Pekka Haaviston ja Sauli Niinistön vaalikampanjakirjoissa
Author: Rahkola, Iita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133497
http://hdl.handle.net/10138/156197
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Abstract: The purpose of this thesis was to find out how interaction situations are described in books that cover Pekka Haavisto's and Sauli Niinistö's campaigns for presidential election. It was also studied, what kind of an impression about the communication competence of Haavisto and Niinistö was given in the books. The approach for the analysis is exceptional, since it would appear that the interaction during the campaigns has previously been studied from speech and political communication's point of view in only other contexts, like in radio or television. Campaign literature has also been studied only slightly. In the research, two books about the 2012 presidential election were used as the data. So called SPEAKING-model, which is a tool to describe ways of talking and originally meant for comparing them, developed by Dell Hymes, was used to support the content analysis. Based on the research, an image of both of the candidates' typical interaction situation was compiled. The results also demonstrated that both of the candidates seem skillful and flexible communicators. Judging by the descriptions of the interaction situations, the candidates were especially able to adapt into different situations and tried to achieve open dialogs with different kinds of persons.Tämän työn pyrkimyksenä oli selvittää, kuinka vuorovaikutustilanteita kuvataan Pekka Haaviston ja Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjoista kertovissa kirjoissa. Tarkastelun kohteena oli niin ikään se, millainen vaikutelma kirjoissa luodaan Haaviston ja Niinistön vuorovaikutusosaamisesta. Tutkimuksen lähestymistapa on poikkeuksellinen, sillä näyttäisi siltä, että vuorovaikutusta kampanjoiden aikana on tarkasteltu puheviestinnän ja poliittisen viestinnän näkökulmasta ainoastaan muissa konteksteissa, kuten radiossa ja televisiossa. Kampanjakirjallisuutta on muutoinkin tutkittu vain vähän. Tutkimuksessa käytettiin aineistona kahta vuoden 2012 presidentinvaalin vaalikampanjasta kertovaa kirjaa. Sisällönanalyysin tukena hyödynnettiin Dell Hymesin kehittämää, niin kutsuttua SPEAKING-mallia, joka on työkalu puhetapojen kuvaukseen ja tarkoitettu alun perin niiden vertailuun. Analyysin pohjalta muodostettiin kuva tyypillisestä presidenttiehdokkaan vuorovaikutustilanteesta. Tutkimustulokset myös osoittivat, että molemmat ehdokkaat vaikuttavat taitavilta ja notkeilta viestijöiltä. Vuorovaikutustilanteiden kuvausten perusteella ehdokkaat pystyivät erityisesti sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja pyrkivät avoimeen dialogiin erilaisten ihmisten kanssa.
Subject: puheviestintä
poliittinen viestintä
kampanjaviestintä
presidentinvaalit
vuorovaikutus
vuorovaikutusosaaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record