Vuorovaikutustilanteet Pekka Haaviston ja Sauli Niinistön vaalikampanjakirjoissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Rahkola, Iita
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508133497
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156197
dc.description.abstract The purpose of this thesis was to find out how interaction situations are described in books that cover Pekka Haavisto's and Sauli Niinistö's campaigns for presidential election. It was also studied, what kind of an impression about the communication competence of Haavisto and Niinistö was given in the books. The approach for the analysis is exceptional, since it would appear that the interaction during the campaigns has previously been studied from speech and political communication's point of view in only other contexts, like in radio or television. Campaign literature has also been studied only slightly. In the research, two books about the 2012 presidential election were used as the data. So called SPEAKING-model, which is a tool to describe ways of talking and originally meant for comparing them, developed by Dell Hymes, was used to support the content analysis. Based on the research, an image of both of the candidates' typical interaction situation was compiled. The results also demonstrated that both of the candidates seem skillful and flexible communicators. Judging by the descriptions of the interaction situations, the candidates were especially able to adapt into different situations and tried to achieve open dialogs with different kinds of persons. en
dc.description.abstract Tämän työn pyrkimyksenä oli selvittää, kuinka vuorovaikutustilanteita kuvataan Pekka Haaviston ja Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjoista kertovissa kirjoissa. Tarkastelun kohteena oli niin ikään se, millainen vaikutelma kirjoissa luodaan Haaviston ja Niinistön vuorovaikutusosaamisesta. Tutkimuksen lähestymistapa on poikkeuksellinen, sillä näyttäisi siltä, että vuorovaikutusta kampanjoiden aikana on tarkasteltu puheviestinnän ja poliittisen viestinnän näkökulmasta ainoastaan muissa konteksteissa, kuten radiossa ja televisiossa. Kampanjakirjallisuutta on muutoinkin tutkittu vain vähän. Tutkimuksessa käytettiin aineistona kahta vuoden 2012 presidentinvaalin vaalikampanjasta kertovaa kirjaa. Sisällönanalyysin tukena hyödynnettiin Dell Hymesin kehittämää, niin kutsuttua SPEAKING-mallia, joka on työkalu puhetapojen kuvaukseen ja tarkoitettu alun perin niiden vertailuun. Analyysin pohjalta muodostettiin kuva tyypillisestä presidenttiehdokkaan vuorovaikutustilanteesta. Tutkimustulokset myös osoittivat, että molemmat ehdokkaat vaikuttavat taitavilta ja notkeilta viestijöiltä. Vuorovaikutustilanteiden kuvausten perusteella ehdokkaat pystyivät erityisesti sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja pyrkivät avoimeen dialogiin erilaisten ihmisten kanssa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject puheviestintä fi
dc.subject poliittinen viestintä fi
dc.subject kampanjaviestintä fi
dc.subject presidentinvaalit fi
dc.subject vuorovaikutus fi
dc.subject vuorovaikutusosaaminen fi
dc.title Vuorovaikutustilanteet Pekka Haaviston ja Sauli Niinistön vaalikampanjakirjoissa fi
dc.title.alternative Interaction situations in the presidential campaign books of Pekka Haavisto and Sauli Niinistö en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Phonetics (Speech Communication) en
dc.subject.discipline Fonetiikka (Puheviestintä) fi
dc.subject.discipline Fonetik (talkommunikation) sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508133497

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu_Iita Rahkola.pdf 981.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record