Expert microblogging, communal knowledge building and cultures of networked expertise on Twitter : Case #okfest

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133498
Titel: Expert microblogging, communal knowledge building and cultures of networked expertise on Twitter : Case #okfest
Författare: Niitamo, Oskari
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2015
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133498
http://hdl.handle.net/10138/156198
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: Aims. This qualitative study explored a phenomenon of epistemic communality around a Twitter hashtag. The primary aim of the study was to explore communal epistemic production on the Twitter platform, especially in the context of a mutually shared hashtag. The study explored the peer-production of knowledge and epistemic structures in the context of a specialist domain collaborating in the open Web. The secondary aim was to explore how Twitter functions as a platform for networked expertise and as a public agora for practitioners' expert discourse. This nascent mode of cultural production leads to the development of expert cultures on Twitter and in the open Web. This creates new contexts for informal collaborative learning and cultral production potentially answering some of the competence challenges presented by the 21st century. Methods. The hashtag #okfest was launched for the 'Open Knowledge Festival' conference held in Helsinki, Finland (17–22.9.2012). The participants of the study were open knowledge practitioners who participated in the hashtag discourse of #okfest on Twitter. All public tweets containing the string '#okfest' were collected as data. Tweets were analyzed with qualitative thematic analysis exploring the epistemic contributions either included in the tweets or as hyperlinked attachments. Results and conclusions. The analysis indicated how the hashtag was appropriated to serve as a node of communal knowledge sharing beyond mere reporting from the conference. The analysis observed six themes of communal knowledge building in the hashtag space. The communal epistemic activities in #okfest were likened to the properties of a community of practice (Wenger, 1998). A network of practitioners engaging in a mutual domain creates a dynamic 'social learning system' combining social interaction with the production and dissemination of knowledge. The study yielded a novel theoretical concept of 'expert microblogging', recognized as a significant genre of cultural production in a specialist domain on Twitter and in the open Web. Finally the Twitter platform was ascertained as a site for the manifestation of cultures of networked expertise.Tavoitteet. Tämä laadullinen tutkielma tutki episteemistä yhteisöllisyyttä Twitter-palvelussa hashtag-aihetunnisteen ympärillä. Hashtag #okfest lanseerattiin Helsingissä pidetyn 'Open Knowledge Festival' –konferenssin taustakanavaksi 17–22.9.2012. Tutkielman pääasiallinen tavoite oli tutkia yhteisöllistä tiedonrakentelua Twitter-palvelussa erityisesti hashtagien ympärillä. Tutkimus kohdistui tietyn toimialan tiedolliseen vertaistuotantoon Twitterissä ja avoimessa Internetissä. Laajempi tavoite oli tutkia miten Twitter toimii alustana verkottuneelle asiantuntijuudelle ja julkisten asiantuntijayhteisöjen vuorovaikutukselle. Tämä uusi kulttuurisen tuotannon konteksti mahdollistaa verkottuneiden asiantuntijakulttuurien kehittymisen Twitterissä ja avoimessa Internetissä. Tämä luo uusia tilaisuuksia informaalille yhteisölliselle oppimiselle ja kulttuuriselle tuotannolle mahdollisesti vastaten nykyajan vaativiin osaamishaasteisiin. Menetelmät. Tutkimuksen osallistujat olivat avoimen datan ammattilaisia, jotka osallistuivat Twitterissä #okfest keskusteluun konferenssin aikana. Kaikki julkiset Twitter-viestit #okfest aihetunnisteella kerättiin aineistoksi. Viestejä analysoitiin laadullisella temaattisella analyysillä koskien niiden tiedollisia kontribuutioita joko viestiin sisältyen tai linkitettynä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittavat että hashtag-aihetunnisteen ympärille syntyi yhteisöllisen tiedonrakentelun ilmiö, joka oli enemmän kuin pelkkää raportointia tapahtumapaikalta. Analyysissä löytyi kuusi yhteisöllisen tiedonrakentelun teemaa jotka ilmenivät hashtag-tilassa. Yhteisöllinen tiedonrakentelu muistutti käytäntöyhteisöjen teoriaperinteen (Wenger, 1998) vuorovaikutuksen piirteitä. Asiantuntijoiden yhteisöllinen vuorovaikutus synnytti "sosiaalisen oppimisen systeemin" jossa tiedonrakentelu yhdistyi vuorovaikutukseen. Tutkimustuloksista nousi uusi käsitteellistys, asiantuntijoiden alakohtainen tiedollinen tuotanto (eng. expert microblogging). Twitter-alustalle paikantui verkottuneiden asiantuntijakulttuurien kehittyminen avoimessa verkossa.
Subject: microblogging
hashtag
networked expertise
knowledge building
community of practice
Subject (yso): Twitter


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
NiitamoOskari-thesis-final.pdf 4.155Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post