Expert microblogging, communal knowledge building and cultures of networked expertise on Twitter : Case #okfest

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Niitamo, Oskari
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508133498
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156198
dc.description.abstract Aims. This qualitative study explored a phenomenon of epistemic communality around a Twitter hashtag. The primary aim of the study was to explore communal epistemic production on the Twitter platform, especially in the context of a mutually shared hashtag. The study explored the peer-production of knowledge and epistemic structures in the context of a specialist domain collaborating in the open Web. The secondary aim was to explore how Twitter functions as a platform for networked expertise and as a public agora for practitioners' expert discourse. This nascent mode of cultural production leads to the development of expert cultures on Twitter and in the open Web. This creates new contexts for informal collaborative learning and cultral production potentially answering some of the competence challenges presented by the 21st century. Methods. The hashtag #okfest was launched for the 'Open Knowledge Festival' conference held in Helsinki, Finland (17–22.9.2012). The participants of the study were open knowledge practitioners who participated in the hashtag discourse of #okfest on Twitter. All public tweets containing the string '#okfest' were collected as data. Tweets were analyzed with qualitative thematic analysis exploring the epistemic contributions either included in the tweets or as hyperlinked attachments. Results and conclusions. The analysis indicated how the hashtag was appropriated to serve as a node of communal knowledge sharing beyond mere reporting from the conference. The analysis observed six themes of communal knowledge building in the hashtag space. The communal epistemic activities in #okfest were likened to the properties of a community of practice (Wenger, 1998). A network of practitioners engaging in a mutual domain creates a dynamic 'social learning system' combining social interaction with the production and dissemination of knowledge. The study yielded a novel theoretical concept of 'expert microblogging', recognized as a significant genre of cultural production in a specialist domain on Twitter and in the open Web. Finally the Twitter platform was ascertained as a site for the manifestation of cultures of networked expertise. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämä laadullinen tutkielma tutki episteemistä yhteisöllisyyttä Twitter-palvelussa hashtag-aihetunnisteen ympärillä. Hashtag #okfest lanseerattiin Helsingissä pidetyn 'Open Knowledge Festival' –konferenssin taustakanavaksi 17–22.9.2012. Tutkielman pääasiallinen tavoite oli tutkia yhteisöllistä tiedonrakentelua Twitter-palvelussa erityisesti hashtagien ympärillä. Tutkimus kohdistui tietyn toimialan tiedolliseen vertaistuotantoon Twitterissä ja avoimessa Internetissä. Laajempi tavoite oli tutkia miten Twitter toimii alustana verkottuneelle asiantuntijuudelle ja julkisten asiantuntijayhteisöjen vuorovaikutukselle. Tämä uusi kulttuurisen tuotannon konteksti mahdollistaa verkottuneiden asiantuntijakulttuurien kehittymisen Twitterissä ja avoimessa Internetissä. Tämä luo uusia tilaisuuksia informaalille yhteisölliselle oppimiselle ja kulttuuriselle tuotannolle mahdollisesti vastaten nykyajan vaativiin osaamishaasteisiin. Menetelmät. Tutkimuksen osallistujat olivat avoimen datan ammattilaisia, jotka osallistuivat Twitterissä #okfest keskusteluun konferenssin aikana. Kaikki julkiset Twitter-viestit #okfest aihetunnisteella kerättiin aineistoksi. Viestejä analysoitiin laadullisella temaattisella analyysillä koskien niiden tiedollisia kontribuutioita joko viestiin sisältyen tai linkitettynä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittavat että hashtag-aihetunnisteen ympärille syntyi yhteisöllisen tiedonrakentelun ilmiö, joka oli enemmän kuin pelkkää raportointia tapahtumapaikalta. Analyysissä löytyi kuusi yhteisöllisen tiedonrakentelun teemaa jotka ilmenivät hashtag-tilassa. Yhteisöllinen tiedonrakentelu muistutti käytäntöyhteisöjen teoriaperinteen (Wenger, 1998) vuorovaikutuksen piirteitä. Asiantuntijoiden yhteisöllinen vuorovaikutus synnytti "sosiaalisen oppimisen systeemin" jossa tiedonrakentelu yhdistyi vuorovaikutukseen. Tutkimustuloksista nousi uusi käsitteellistys, asiantuntijoiden alakohtainen tiedollinen tuotanto (eng. expert microblogging). Twitter-alustalle paikantui verkottuneiden asiantuntijakulttuurien kehittyminen avoimessa verkossa. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject microblogging en
dc.subject hashtag en
dc.subject networked expertise en
dc.subject knowledge building en
dc.subject community of practice en
dc.title Expert microblogging, communal knowledge building and cultures of networked expertise on Twitter : Case #okfest en
dc.title.alternative Yhteisöllinen tiedonrakentelu ja verkottunut asiantuntijuus Twitter-palvelussa : Case #okfest fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dc.subject.yso Twitter
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508133498

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
NiitamoOskari-thesis-final.pdf 4.155Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record