Uuden ajan käsityöläisyys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133519
Title: Uuden ajan käsityöläisyys
Author: Siikaniemi, Kerttuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133519
http://hdl.handle.net/10138/156207
Thesis level: master's thesis
Abstract: The objective of this study was to interpret the phenomenon of modern craftsmanship by studying its dimensions As we live in a modern, technologically charged culture many seek for anchor points and meaningful content for life. For many those can be found in the world of craft. The word "craft" bears numerous meanings, maybe as many as there are interpreters, and one of the aims of this study is to find the one that is valid in this precise time and culture. Grounded theory -method was used as a means to collect and to analyse data. Mainly publicly available data, such as magazines, craft research, blogs and books was used as a ground for the analysis. Also the visual dimension of the data was analysed. Grounded theory is evolved by coding data, seeking categories and making comparative analysis of them. In this study the objective was not to create a theory but a model or an interpretation. The dimensions of modern craftsmanship based on data-analysis are responsibility, experience, making, skills and visuality. All of the dimensions are connected to the idea of a better life, of building yourself a good life. It can be seen as the core of the ideology of today's craftsmanship. By making yourself one can take control of the future of the entire globe. The choices one makes, when buying and consuming clothes and other things are not only for themselves, but also for the greater ecological good. The responsible choice also concerns valuing used time and its quality. Responsibility of own life is important. Making by hand represents empowerment and meaningful fulfilment of a busy life. Experiences come through making and especially through making together. By succeeding, learning, sharing and focusing hobbyists experience doing craft as doing well. As a rising economical aspect of craft, experience economy offers craftsmen and crafters new ways and opportunities to experience craft. Referencing to craftsmanship both verbally and visually indicates skills, quality and value. Several separate but equal levels of craft culture can be derived from the data-analysis. Modern craftsmanship and especially the modern craft ideology is one of them.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää uuden ajan käsityöläisyyden ilmiötä. Koska elämme alati digitaalistuvassa ja teollistuneessa ajassa, ilmenee arjessamme tarve jollekin pysyvälle ja merkitykselliselle. Monet löytävät merkityksellisyyttä käsitöiden tekemisestä ja uudenlaisin tavoin kuin aiemmin. Tutkimustehtävänä oli esittää yksi tulkinta siitä, mitä käsityöläisyys on ja miten sitä käsitetään tässä ajassa. Käsityöläisyyttä käsitellään sen ulottuvuuksien kautta. Aineiston hankintaan ja sen analysointiin käytettiin grounded theory -menetelmää. Tutkimuksen aineistona oli pääosin julkisesti saatavilla olevaa dataa, kuten erilaisia internetaineistoja (blogit, kuvapalvelut, sivustot), lehtiaineistoa, alan tutkimuksia, harraste- ja kaunokirjallisuutta. Grounded theoryn tarkoituksena on rakentaa teoria aineiston analyysin pohjautuen. Teoria muodostetaan erottelemalla aineistoa kuvaavia kategorioita ja niiden välisiä yhteyksiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli muodostaa yksi tulkinta uuden käsityöläisyyden mallista. Tämän tutkimuksen perusteella uuden ajan käsityöläisyys muodostuu vastuullisuuden, elämyksellisyyden, tekemisen, taitojen sekä visuaalisuuden ulottuvuuksista. Kaikkien ulottuvuuksien yhteen sitovana elementtinä on hyvän elämän tavoittelu, "itse tekemällä" syntyvä hyvä elämä. Vastuu omasta elämästä ja koko maapallon tulevaisuudesta tehdään kulutuspäätöksillä ja merkityksekkäällä ajankäytöllä. Käsityön tekemisestä ja erityisesti käsityön yhteisöllisyydestä muodostuvat elämykset ovat olennainen osa hyvää elämää. Tekeminen itsessään on trendikästä, mutta myös tasapainoa tuottavaa toimintaa. Käsityön tekemisen kautta saatavat onnistumiset, oppiminen, elämysten jakaminen ja tekemiseen keskittyminen tuottavat arvokasta hyvinvointia. Kasvava elämystalouden ala tuottaa palveluiden tarjoajille ja niiden käyttäjille uusia tapoja tuottaa ja kokea käsityöelämyksiä. Käsityöläisyys nähdään myös viittauksena taidosta, laadusta. Viittaamalla käsityöläisyyteen visuaalisesti tai sanallisesti, viitataan samalla "hyviin" ja kestäviin arvoihin. Aineiston perusteella on tulkittavissa, että käsityökulttuuri tapahtuu usealla rinnakkaisella tasolla. Uuden ajan käsityöläisyys, tai sitä ilmentävä käsityöläisideologia on niistä yksi.
Subject: grounded theory
käsityöläisideologia
käsityökulttuuri
hyvä elämä
käsityöläisyys
Discipline: Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Craft Science


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record