Uusia menetelmiä turvemaiden käytön vesistövaikutusten arviointiin latvavesistöissä. BioTar-projektin loppuraportti.

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/156236

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SYKEra_11_2015.pdf 12.66MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Uusia menetelmiä turvemaiden käytön vesistövaikutusten arviointiin latvavesistöissä. BioTar-projektin loppuraportti.
Toimittaja(t): Karjalainen, Satu Maaria; Marttila, Hannu; Hellsten, Seppo
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2015
ISSN: 1796-1726
ISBN: 978-952-11-4489-9
Tiivistelmä: Turvemaiden käytön vesistövaikutukset latvavesistöissä (BioTar) -projektissa valittiin kirjallisuusselvityksen avulla turvetuotannon ja turvemetsätalouden kuormitukselle herkimmät biologiset seurantamenetelmät ja kehitettiin niitä turvemaiden käytön vesistövaikutusten kustannustehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen biologiseen tarkkailuun pienissä latvavesissä. Lisäksi selvitettiin turvetuotannon ja turvemetsätalouden vaikutuksia latvavesistöjen pohjasedimentin ja kulkeutuvan kiintoaineen laatuun ja määrään sekä kehitettiin arviointimenetelmiä kiintoainekuormituksen tarkasteluun. Projektissa saatuja tuloksia voidaan käyttää muun muassa ekologisen luokittelun edellyttämään, ihmistoiminnasta aiheutuvien muutosten arviointiin. Projektin tuloksia ja ennen kaikkea valittuja menetelmiä suositellaan käytettäväksi jatkossa erityisesti turvetuotannon velvoitetarkkailun suunnittelussa ja edelleen vesienhoidon suunnittelun apuvälineenä.
URI: http://hdl.handle.net/10138/156236
Päiväys: 2015
Avainsanat: vesisammalet
Asiasanat (ysa): turvemaat
maankäyttö
turvetuotanto
metsätalous
vesistöt
kiintoaines
sedimentit
piilevät
surviaissääsket
vesistönkuormitus
vesistövaikutukset
vedenlaatu
seuranta
tarkkailu
biologiset menetelmät


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot