Uusia menetelmiä turvemaiden käytön vesistövaikutusten arviointiin latvavesistöissä. BioTar-projektin loppuraportti.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/156236

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_11_2015.pdf 12.66Mb PDF View/Open
Title: Uusia menetelmiä turvemaiden käytön vesistövaikutusten arviointiin latvavesistöissä. BioTar-projektin loppuraportti.
Other contributor: Karjalainen, Satu Maaria
Marttila, Hannu
Hellsten, Seppo
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2015
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2015
ISBN: 978-952-11-4489-9
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/156236
Abstract: Turvemaiden käytön vesistövaikutukset latvavesistöissä (BioTar) -projektissa valittiin kirjallisuusselvityksen avulla turvetuotannon ja turvemetsätalouden kuormitukselle herkimmät biologiset seurantamenetelmät ja kehitettiin niitä turvemaiden käytön vesistövaikutusten kustannustehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen biologiseen tarkkailuun pienissä latvavesissä. Lisäksi selvitettiin turvetuotannon ja turvemetsätalouden vaikutuksia latvavesistöjen pohjasedimentin ja kulkeutuvan kiintoaineen laatuun ja määrään sekä kehitettiin arviointimenetelmiä kiintoainekuormituksen tarkasteluun. Projektissa saatuja tuloksia voidaan käyttää muun muassa ekologisen luokittelun edellyttämään, ihmistoiminnasta aiheutuvien muutosten arviointiin. Projektin tuloksia ja ennen kaikkea valittuja menetelmiä suositellaan käytettäväksi jatkossa erityisesti turvetuotannon velvoitetarkkailun suunnittelussa ja edelleen vesienhoidon suunnittelun apuvälineenä.
Subject: vesisammalet
Subject (ysa): turvemaat
maankäyttö
turvetuotanto
metsätalous
vesistöt
kiintoaines
sedimentit
piilevät
surviaissääsket
vesistönkuormitus
vesistövaikutukset
vedenlaatu
seuranta
tarkkailu
biologiset menetelmät


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record