Uusia menetelmiä turvemaiden käytön vesistövaikutusten arviointiin latvavesistöissä. BioTar-projektin loppuraportti.

Show simple item record

dc.contributor.editor Karjalainen, Satu Maaria
dc.contributor.editor Marttila, Hannu
dc.contributor.editor Hellsten, Seppo
dc.date.accessioned 2015-08-17T10:33:32Z
dc.date.available 2015-08-17T10:33:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-11-4489-9
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156236
dc.description.abstract Turvemaiden käytön vesistövaikutukset latvavesistöissä (BioTar) -projektissa valittiin kirjallisuusselvityksen avulla turvetuotannon ja turvemetsätalouden kuormitukselle herkimmät biologiset seurantamenetelmät ja kehitettiin niitä turvemaiden käytön vesistövaikutusten kustannustehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen biologiseen tarkkailuun pienissä latvavesissä. Lisäksi selvitettiin turvetuotannon ja turvemetsätalouden vaikutuksia latvavesistöjen pohjasedimentin ja kulkeutuvan kiintoaineen laatuun ja määrään sekä kehitettiin arviointimenetelmiä kiintoainekuormituksen tarkasteluun. Projektissa saatuja tuloksia voidaan käyttää muun muassa ekologisen luokittelun edellyttämään, ihmistoiminnasta aiheutuvien muutosten arviointiin. Projektin tuloksia ja ennen kaikkea valittuja menetelmiä suositellaan käytettäväksi jatkossa erityisesti turvetuotannon velvoitetarkkailun suunnittelussa ja edelleen vesienhoidon suunnittelun apuvälineenä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2015 fi
dc.subject vesisammalet
dc.title Uusia menetelmiä turvemaiden käytön vesistövaikutusten arviointiin latvavesistöissä. BioTar-projektin loppuraportti. fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa turvemaat
dc.subject.ysa maankäyttö
dc.subject.ysa turvetuotanto
dc.subject.ysa metsätalous
dc.subject.ysa vesistöt
dc.subject.ysa kiintoaines
dc.subject.ysa sedimentit
dc.subject.ysa piilevät
dc.subject.ysa surviaissääsket
dc.subject.ysa vesistönkuormitus
dc.subject.ysa vesistövaikutukset
dc.subject.ysa vedenlaatu
dc.subject.ysa seuranta
dc.subject.ysa tarkkailu
dc.subject.ysa biologiset menetelmät

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_11_2015.pdf 12.66Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record