Self-promotion as semiotic behavior : The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1399-3
Title: Self-promotion as semiotic behavior : The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements
Author: Visakko, Tomi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, suomen kielen oppiaine
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-09-11
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1399-3
http://hdl.handle.net/10138/156288
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The study examines the mediation and evaluation of personhood in light of Finnish online dating advertisements. The main focus is on the performance and interpretation of what has been called self-promotion, or the idealization of the self in relation to others. The study operates with concepts originating from discourse studies and anthropology under the overarching framework of pragmatism-based semiotic anthropology. The online dating advertisement genre is approached as a cultural instrument of personhood and intersubjective interaction in which writers step into a controlled performance of a promotional persona in order to instigate social relations (only) with desirable and ideal others. The primary data consists of 111 Finnish-language online dating advertisements collected from two online dating services in 2007. In addition, a questionnaire was held for a group of university students to elicit examples of actual interpretations. A third set of data consists of cultural metadiscourses that reflect on online dating advertisements as a type of interaction (online dating guidebooks, Internet discussions and articles, a segment of a TV program). Such backstage discourses illuminate the kinds of reflexive metapractices and interpretive assumptions that do not usually come up explicitly in actual advertisement-based interactions. The study shows that stereotypic cultural understandings of self-promotion often focus on specific kinds of evaluative stances and their reliability or appropriateness, whereas many actually occurring phenomena are entirely overlooked. Such biased stereotypes may be one reason for the fact that evaluative stancetaking seems to be an expected but often problematic act in online dating advertisements. The study also illuminates the non-narrative organization of personhood, selfhood, and biography, as taxonomic and hierarchical structures of theoretical representations are one of the most salient textual patterns in the data. More generally, the study draws attention to the importance of the indexical patterning of text-artifacts. Textual patterning at all layers, from macrostructures to orthography, becomes interpreted as signs of personhood contributing, for instance, to particular views of subjectivity, a level of meaning often overlooked in studies of online communication. Moreover, the study stresses the importance of reflexive models and ideologies of interaction. For instance, the nature of online dating advertisements as an intersubjective encounter can be understood in almost entirely opposite ways by different interpreters (e.g., as distant versus intimate, or authentic versus inauthentic ).Tutkimukseni käsittelee kielitieteellisestä ja antropologisesta näkökulmasta sitä, miten suomenkielisissä verkon deitti-ilmoituksissa välittyy käsityksiä henkilöistä. Päähuomion kohteena on itsepromootioksi tai itsensä markkinoinniksi kutsuttu ilmiö eli se, miten itseä idealisoidaan suhteessa toisiin. Deitti-ilmoitusten genreä lähestytään tutkimuksessa kulttuurisena työkaluna, jolla voidaan monin eri tavoin siivilöidä sosiaalista todellisuutta toivottuun ja ei-toivottuun . Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sitä, millaisia inhimillisiä ominaisuuksia ja arvottavia asenteita erilaiset tekstuaaliset rakenteet vuorovaikutuksessa välittävät ja millaisten kulttuuristen uskomusten ja normien valossa niitä tulkitaan. Tutkimuksen pääaineisto koostuu 111 suomenkielisestä deitti-ilmoituksesta, jotka on kerätty kahdesta eri verkkopalvelusta vuonna 2007. Lisäksi hyödynnetään kyselytutkimusta, jonka vastaajina toimi 27 yliopisto-opiskelijaa. Kyselyn tarkoituksena on tarjota esimerkkejä eri tulkitsijoiden vaihtelevista tulkinnoista. Kolmas aineisto koostuu sellaisesta kulttuurisesta puheesta, jossa käsitellään deitti-ilmoituksia vuorovaikutuksen tyyppinä (mm. deitti-ilmoituksia käsitteleviä opaskirjoja ja artikkeleita, verkkokeskusteluja, ote televisio-ohjelmasta). Tällaiset kulissien takaiset neuvottelut valaisevat sellaisia tulkinnallisia ulottuvuuksia, jotka eivät suoraan tule ilmi varsinaisen deittivuorovaikutuksen aikana. Tutkimus osoittaa, että deitti-ilmoituksia koskevissa stereotyyppisissä käsityksissä huomio keskittyy usein tietynlaisiin eksplisiittisesti arvottaviin ilmauksiin (esim. itsen kehumiseen, toisten kritisoimiseen) ja näiden luotettavuuteen tai soveliaisuuteen mutta monet todellisuudessa ilmenevät keskeiset piirteet jäävät tyystin huomiotta. Tällaiset stereotyypit voivat osaltaan vaikuttaa siihen, että arvottava asennoituminen on ilmoituksissa samaan aikaan sekä odotuksenmukainen että ongelmallinen toiminto. Tutkimus valottaa myös ei-tarinallisia tapoja jäsentää minuutta ja elämäkerrallisia kuvauksia, sillä aineistolle tunnusomaisia ovat hierarkkiset ja taksonomiset listamaiset tekstuaaliset rakenteet. Kaikki tekstien ainekset, makrorakenteista oikeinkirjoitukseen, voivat tulla tulkituksi minuuden merkkeinä eli merkkeinä siitä, kuka ja millainen kirjoittaja henkilönä on ja kuinka kirjoittajan mieli toimii. Vaikka tällaiset tulkinnat usein hajaantuvat jopa täysin vastakkaisiin suuntiin, niitä voidaan selittää eri tulkitsijoiden suuntautumisella erilaisiin merkkeihin tai erilaisiin kulttuurisiin olettamuksiin. Ylipäänsä tutkimuksessa painotetaan sosiaalista vuorovaikutusta ohjaavien kulttuuristen uskomusten ja ideologioiden merkitystä. Eri tulkitsijat voivat esimerkiksi ymmärtää deitti-ilmoitusten luonteen henkilöiden välisenä kohtaamisena lähes täysin vastakkaisin tavoin (esim. etäisenä vs. läheisenä tai luotettavana vs. epäluotettavana ).
Subject: lingvistiikka
antropologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
selfprom.pdf 2.057Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record