Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/156305

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_7_2015.pdf 6.856Mb PDF View/Open
Title: Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa
Author:
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2015-08-28
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 7 | 2015
ISBN: 978-952-11-4460-8
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/156305
Abstract: Soita ja muita turvemaita koskevan maakuntakaavoituksen tarkoituksena on löytää yhteensovitettu ratkaisu, jolla turvataan suoluonnon monimuotoisuuden säilyminen, turpeenoton alueidenkäytölliset edellytykset sekä suo- ja turvemaihin kohdistuvat muut käyttötarpeet. Maakuntakaavaa laadittaessa noudatetaan maakäyttö- ja rakennuslakia ja edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista. Julkaisussa tarkastellaan turvetuotantoa, soidensuojelua ja soiden muuta käyttöä alueidenkäytön ja erityisesti maakuntakaavoittajan näkökulmasta. Julkaisu käsittelee turvemaiden eri käyttömuotoja osana kokonaisvaltaista alueidenkäytön suunnitelmaa. Julkaisussa kuvataan tarpeellista tietopohjaa, soiden luokittelua, vaikutusten arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja sekä annetaan ohjeita soiden erilaisten käyttömuotojen osoittamiseksi kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä. Julkaisu sisältää liitteen erityisten luonnonarvojen tunnistamisesta. Julkaisu on tarkoitettu ensisijassa maakuntakaavan laatijoille sekä muille maakuntakaavan laadinnassa ja toteuttamisessa mukana oleville.
Subject (ysa): maakuntakaavoitus
turvetuotanto
soidensuojelu
maankäyttö- ja rakennuslaki
alueidenkäyttö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record