"Muutakin kuin äiti" : pukeutumisen muutos imetysaikana äitien kuvaamana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093595
Title: "Muutakin kuin äiti" : pukeutumisen muutos imetysaikana äitien kuvaamana
Alternative title: "Not just a mother" : a change in dressing due a period of breasfeeding as mothers describe it
Author: Hyry, Henna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093595
http://hdl.handle.net/10138/156448
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The subject of this study is mothers' experiences of clothing due a period of breastfeeding. The subject has been barely studied before. The starting point for the examination were my own experiences and the conversations I had had with other mothers. The aim of the study was to analyze and conceptualize how mothers describe an influence of breastfeeding on their clothing. Data has been collected from blog entries of 19 mothers and entries were publicly readable in the Internet. Blog entries were written despite of this study and I made data retrieval using search engines. Analysis was made using qualitative methods such as content analysis, thematizing and typology. The study demonstrated that breastfeeding has influences on dressing in various ways. I divided the descriptions of dress during breastfeeding into four sections according to the content of data: taste in dressing, social environment, physical environment and reasons for the procurement of clothes. These four sections influence on dress, but their weight and meanings are different to different mothers. I formed five different types of mothers from data using typology: sheath dress mother, light work mother, demanding mother, self-indulgent mother and baby bottle mother.Tutkimuksen kohteena on aikaisemmin vähän tutkittu aihe, äitien kokemukset pukeutumisesta imetysaikana. Lähtökohtana tutkimukselle olivat omat kokemukseni ja muiden äitien kanssa käymäni keskustelut. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja käsitteellistää sitä, miten äidit kuvaavat imetyksen vaikutuksia pukeutumiseen pukeutumisen tutkimuksen näkökulmasta. Aineisto koostuu 19 äidin blogikirjoituksista, jotka ovat olleet julkisesti luettavissa internetissä. Kirjoitukset on tehty tutkimuksesta riippumatta, ja olen löytänyt ne hakukoneilla sanahakujen avulla. Analysointi suoritettiin laadullisin menetelmin sisällönanalyysinä, teemoitteluna ja tyypittelynä. Tutkimus osoittaa että imetys vaikuttaa pukeutumiseen imetysaikana useilla eri tavoilla. Imetysajan pukeutumisen kuvailun olen jakanut aineiston sisällön perusteella neljään eri osa-alueeseen: vaatemaku, sosiaalinen ympäristö, fyysinen ympäristö ja vaatteiden hankintaperusteet. Nämä neljä osa-aluetta vaikuttavat imetysajan pukeutumiseen, mutta ne painottuvat äidistä riippuen eri tavalla suhteessa muihin äiteihin. Tyypittelyllä aineistosta muodostui viisi erilaista imettäjää: kotelomekkoimettäjä, helposti selviävä imettäjä, vaativa imettäjä, mukavuudenhaluinen imettäjä ja tuttipulloimettäjä.
Subject: imetysvaatteet
Subject (yso): imetys
pukeutuminen
äitiys
identiteetti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record