Kotikutoista ylle : esinetutkimus Kotitalouskeskuksen 1940-luvun pula-ajan mallivaatteista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093585
Title: Kotikutoista ylle : esinetutkimus Kotitalouskeskuksen 1940-luvun pula-ajan mallivaatteista
Author: Vesamäki, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093585
http://hdl.handle.net/10138/156452
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: My research focuses on the clothing of the 1940s depression. Because of war, there was a shortage of everything in Finland. Textiles were recycled, renewed and modified imaginatively. In addition, full self-sufficiency in the production of textiles rose as one way of survival. Various organisations offered guidance and advice on textile making. One of these was Kotitalouskeskus, which was the central organisation for several unions who focused on domestic consultation. It was founded in 1941 to combat the material shortage caused by the war. Kotitalouskeskus had stored a variety of the depression time textiles, which were used for teaching and course activities. These textiles were donated to University of Helsinki in the spring of 2014. By studying these sample clothes I aimed to get a general idea of what kind of garments and which materials Kotitalouskeskus advised citizens to produce during the depression time. Depression time textiles had been researched before, but the data had been collected from literary sources and interviews. My study was an object study in historical field. From the 83 donated items I outlined 13 woven adult clothings as my research material. In addition to the clothes, my research data included the booklet Nykyhetken kankaita, published by Kotitalouskeskus, and the annual reports of the organisation published in 1941-1951. Clothes turned out to form an interesting whole. Research material included two skirts, two dresses, one set of overalls, two shirts, five trousers and one jacket. I investigated the clothes using my own modification of the method described by Jules Prown (1982). I began with description and specification of materials and production techniques. Next I researched the literary data for references of the clothes. On the basis of this information, I analysed, how depression was reflected in the clothes chosen for my study. I found out that clothes were made of materials that were on hand. The garment models were in line with fashion of the time. Yarn was homespun, some of it plant dyed and fabric was home-woven. Materials were rough and sometimes of poor quality. Almost every garment was made of sheep's wool and linen. In three of the garments additional substitute materials were used. In two pieces there was cattle hair and one contained rayon. Various extension pieces had been used, in order to get enough fabric for the garment. Quality of work, however, was accurate, sustainable and careful. While the clothes are for demonstration, they are made elaborately. Kotitalouskeskus's aim was to raise self-sufficiency and teach women to cope with a shortage of clothing, while not forgetting the meticulous and tidy dressing.Tutkimukseni käsittelee 1940-luvun pula-ajan vaatetusta. Sotien vuoksi Suomessa oli kaikesta pulaa. Tekstiilejä kierrätettiin, uudistettiin ja muokattiin mielikuvituksellisesti. Tämän lisäksi erääksi selviytymiskeinoksi nousi täysi omavaraisuus tekstiilien valmistuksessa. Erilaiset järjestöt neuvoivat ja opastivat kansalaisia. Yksi näistä oli Kotitalouskeskus, joka oli useamman kotitalousneuvontaan keskittyvän liiton keskusjärjestö. Se perustettiin vuonna 1941 torjumaan sodan aiheuttamaa materiaalipulaa. Kotitalouskeskus oli säilyttänyt erilaisia pula-ajan tekstiilejä, joita käytettiin opetus- ja kurssitoiminnassa. Näitä tekstiilejä luovutettiin Helsingin yliopistolle keväällä 2014. Kotitalouskeskuksen vaatteita tutkimalla pyrin saamaan yleiskuvan siitä, millaisia asuja ja millaisista materiaaleista järjestö kehotti kansalaisia puutteen keskellä valmistamaan. Pula-ajan tekstiilejä on tutkittu aiemminkin, mutta niiden aineistona on ollut haastattelut ja kirjalliset lähteet. Oma tutkimukseni oli esinetutkimusta historiallisessa kentässä. Tällaista esinetutkimusta ei ole ennen pula-ajan vaatteista tehty. Aineistoksi rajasin 83 lahjoitetusta esineestä 13 aikuisten kudotusta kankaasta valmistettua vaatetta. Vaatteiden lisäksi aineistoon kuului Kotitalouskeskuksen julkaisema kirjanen Nykyhetken kankaita ja järjestön vuosikertomukset ajalta 1941-1951. Vaatteet muodostivat hyvän ja mielenkiintoisen kokonaisuuden. Aineistossa oli kaksi hametta, kaksi mekkoa, yksi haalari, kaksi puseroa, viidet housut ja yksi takki. Tutkin vaatteita Jules Prownin (1982) kehittämää mallia mukaillen. Aloitin vaatteiden kuvailusta sekä materiaalien ja valmistustekniikoiden erittelystä. Seuraavaksi tutkin mitä vaatteista oli mainittu aineiston kirjallisissa lähteissä. Näiden tietojen pohjalta päättelin, miten pula näkyi aineiston vaatteissa. Vaatteista kävi ilmi, että ne on tehty materiaaleista, joita oli saatavilla. Malleiltaan vaatteet olivat ajan muodin mukaisia. Lanka oli itse kehrättyä, osin kasvivärjättyä ja kangas kotikutoista. Materiaalit olivat karkeita ja paikoin huonolaatuisia. Lampaan villaa ja pellavaa oli lähes joka vaatteessa. Kolmessa vaatteessa oli näiden lisänä käytetty korvikemateriaaleja, kahdessa naudan karvoja ja yhdessä sillaa. Erilaisia jatkopaloja oli jouduttu käyttämään, koska kangas ei olisi muuten riittänyt. Työn jälki sen sijaan oli tarkkaa, kestävää ja huolellista. Vaikka vaatteet ovatkin vain esittelymalleja, ne on tehty taidokkaasti. Kotitalouskeskuksen tavoitteena oli kohottaa omavaraisuutta ja opettaa naisia selviämään itse vaatetuspulasta, unohtamatta huolellista ja siistiä pukeutumista.
Subject: pula-ajat
1940-luku
tekstiilit
vaateet
esinetutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
anna_vesamaki_progradu2015.pdf 11.40Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record