Suomalaisen peruskoulun valtakunnallisten opetussuunnitelmien liikuntakasvatukselle asettamien tavoitteiden kehitys ja vertailu

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Sairanen, Elina
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201509093589
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156454
dc.description.abstract The purpose of the study is to describe, analyze and interpret the aims and purposes of physical education in the curriculums of the Finnish comprehensive school. The timeline and data used in the study include all curriculums (POPS 1970, POPS 1985, POPS 1994, POPS 2004 ja POPS 2014) during Finland's comprehensive school's history. There has not been previous studies covering this subject. The method of the study is qualitative, data based, comparative analyzation. The research frame is Grounded Theory in which analyzation and the background theory is built in discourse (Strauss & Corbin, 1994, 273-274). The data is public with unlimited access which increased the credibility of the study. Nine internet based articles were analyzed for the formation of the third research question. For making the data more comprehensible content analyzation method was used. Bereday's comparative method was the main research method (Bereday, 1964, 28). The study shows that the main goals and purposes of the Finnish comprehensive school's curriculums have remained the same during the timeline. However the significance of the social skills has increased during the years. Based on the data, four overreaching goals of the Finnish physical education were found: 1. Educating towards physical lifestyle, 2. Creating positive physical education experiences, 3. Developing social skills, ethical abilities, values and co-operation skills and 4. Practising basic motorical skills. These four goals are in line with Hakala's life management tools (Hakala, 1999, 29-30). The study also shows that even though the literal representation of different sports has changed, the content of the sports remain the same in the most previous curriculum. en
dc.description.abstract Tavoitteet ja keskeiset käsitteet. Tämän kasvatustieteellisen tutkimuksen tehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita suomalaisen peruskoulun olemassaolon aikana ilmestyneiden opetussuunnitelmien koulun liikuntakasvatukselle asettamia tavoitteita. Aineistona toimivat kaikki suomalaisen peruskoulun aikana ilmestyneet opetussuunnitelman perusteet (POPS 1970, POPS 1985, POPS 1994, POPS 2004 ja POPS 2014). Vastaavanlaista tutkimusta liikunnanopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ei ole aikaisemmin tehty. Oppiainekohtaisessa tutkimuksessa on keskitytty lähinnä kunnallisiin opetussuunnitelmiin. Menetelmät. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen historiallinen aineistolähtöinen vertaileva dokumenttianalyysi. Tutkimusasetelmaksi muotoutui Grounded Theory (GT), jossa analyysiä ja tutkimuksen taustalle vaadittavaa teoriaa rakennetaan diskurssissa (Strauss & Corbin, 1994, 273-274). Aineisto oli julkinen ja siihen oli rajaton pääsy, mikä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta ja reliabiliteettia. Tutkimusta varten analysoitiin myös yhdeksän verkkoartikkelia, joiden pohjalta tiivistettiin väite kolmannen tutkimuskysymyksen rungoksi. Aineistoa tehtiin ymmärrettäväksi sisällönanalyysin keinoin ja vertailtiin käyttäen Bereday'n vertailevan analyysin mallia (Bereday, 1964, 28). Tulokset ja johtopäätökset. Analyysin perusteella liikunnan opetussuunnitelmat ovat suomalaisen peruskoulun aikana muuttaneet esitystapaansa ja arvioineet joka uudistuksen yhteydessä liikuntaa opettavalle opettajalle jätettävää tilaa tulkita opetussuunnitelmaa. Suuret linjat ja päätavoitteet ovat pysyneet opetussuunnitelmasta toiseen, mutta sosiaalisten taitojen opettelun merkitys osana liikunnanopetusta on kasvanut vuosien saatossa. Analyysin perusteella pystyttiin myös rakentamaan tavoitemallia suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmissa toistuvista liikuntakasvatuksen tavoitteista. Koulun liikuntakasvatuksen yhdistäviä tavoitteita koko suomalaisen peruskoulun ajan ovat olleet: 1. Kasvattaminen kohti liikunnallista elämäntapaa, 2. Positiivisten liikuntaelämysten luominen, 3. Toimiminen sosiaalisten taitojen, eettisten valmiuksien, arvokasvatuksen ja yhteistyötaitojen kehittäjänä ja 4. Perusliikkumistaitojen eli motoristen perustaitojen harjaannuttaminen. Nämä tavoitteet mukailevat myös Hakalan (1999, 29-30) elämänhallinnan tukialueiden neljää pääaluetta. Tulokseksi saatiin myös, että urheilulajien esitystapa osana koulun liikuntakasvatusta muuttuu uudessa opetussuunnitelmassa, mutta urheilulajit eivät poistu uudesta liikunnan opetussuunnitelmasta. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.subject peruskoulu fi
dc.subject opetussuunnitelma fi
dc.subject liikunnanopetus fi
dc.subject liikuntakasvatus fi
dc.subject liikunta fi
dc.title Suomalaisen peruskoulun valtakunnallisten opetussuunnitelmien liikuntakasvatukselle asettamien tavoitteiden kehitys ja vertailu fi
dc.title.alternative The development and comparison of the physical education in the curriculums of Finnish comprehensive school en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201509093589

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sairanen_Elina.pdf 1.531Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record