Exploration of the Internal Structure of the NEPSY-II

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093576
Title: Exploration of the Internal Structure of the NEPSY-II
Alternative title: Tutkielma NEPSY-II:n sisäisestä rakenteesta
Author: Kervinen, Silja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093576
http://hdl.handle.net/10138/156462
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologi
Psykologia
Abstract: Tutkielma tarkastelee NEPSY-II:n, lasten kognitiivisen testin, sisäistä rakennetta eksploratiivisen faktorianalyysin (EFA) keinoin. Analyysit tehtiin käyttäen NEPSY-II:n suomalaista standardointiaineistoa. NEPSY-II:n rakenne jakautuu käsikirjan perusteella kuuteen kognitiiviseen osa-alueeseen: Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, Kielelliset toiminnot, Muisti ja oppiminen, Sensorimotoriset toiminnot, Sosiaalinen havaitseminen ja Visuospatiaaliset toiminnot. Tutkielman tavoitteena oli: 1) Löytää sopivat faktorirakenteet 3–4-vuotiaille, 5–6-vuotiaille ja 7–15-vuotiaille lapsille; ja 2) Verrata näitä faktorirakenteita NEPSY-II:n kuuteen kognitiiviseen osa-alueeseen. Neljän faktorin rakenne sopi parhaiten joka ikäryhmälle. Näissä faktorirakenteissa oli kolme samankaltaista faktoria: Kielellinen osaaminen, Visuospatiaaliset- ja motoriset taidot ja Prosessointinopeus. Näille kolmelle faktorille latautuvien osatestien kokoonpano kuitenkin vaihteli ikäryhmästä toiseen. Neljän faktorin rakenteet erosivat huomattavasti NEPSY-II:n kuudesta kognitiivisesta osa-alueesta. Yhtäläisyyksien lisäksi faktorirakenteiden välillä oli myös selkeitä eroja osatestien välisissä suhteissa. Tämän tutkielman tuottamaa psykometrista tietoa osatestien välisistä suhteista voidaan hyödyntää myös kliinisessä arvioinnissa. Nyt esitetty tutkimustieto saattaa selkeyttää arviointitilanteessa eri osatestien kohdalla esiin tulevien ongelmien mahdollisia yhteyksiä toisiinsa. Siten se tuo lisänäkökulman kliiniseen arviointiin käytettävissä olevan neuropsykologisen tutkimustiedon lisäksi.The internal structure of the NEPSY-II, a developmental cognitive test, was examined by explorative factor analyses (EFAs). The EFAs were conducted employing the NEPSY-II Finnish standardization sample. The structure of the NEPSY-II, as presented in the manual, is divided into six cognitive domains: Attention and Executive Functioning, Language, Memory and Learning, Sensorimotor Functions, Social Perception and Visuospatial Processing. The objectives of the current study were: 1) To explore what are the best fitting factor structures for 3- to 4-year-old, 5- to 6-year-old, and 7- to 15-year-old children; and 2) To compare the resulting factor structures to the NEPSY-II six cognitive domains. Four-factor structures were found best fitting for all the age groups. These structures shared three roughly similar factors: Language, Visuospatial/Motor Functions, and Processing Speed, although the exact set of subtests loading on each factor differed from one group to another. The four-factor structures considerably differed from the NEPSY-II six cognitive domains. Further, although there were similarities between the factor structures, there were also notable differences in how the subtests related together. The thesis produces scientific knowledge on the relations between the subtests that may also be employed in clinical assessment. The presented psychometrical knowledge might clarify how the problems that present themselves in distinct subtest in an assessment setting are related. Thus, it provides an additional perspective to clinical assessment alongside the prevailing neuropsychological knowledge.
Subject: Assessment
Development
Cognitive
Neuropsychological
Neurocognitive
NEPSY-II
Construct validity
Explorative factor analysis
EFA


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Silja_Kervinen_pg_2015.pdf 1.047Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record