Disordered gambling among Finnish adolescents and emerging adults : a comprehensive cross-sectional examination of the correlates of disordered gambling

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093574
Title: Disordered gambling among Finnish adolescents and emerging adults : a comprehensive cross-sectional examination of the correlates of disordered gambling
Alternative title: Ongelmallinen rahapelaaminen suomalaisilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla : ongelmallisen rahapelaamisen korrelaattien laaja tarkastelu poikkileikkaustutkimuksella
Author: Edgren, Robert
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093574
http://hdl.handle.net/10138/156463
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologi
Psykologia
Abstract: Tavoitteet: Tutkimuksessa tarkasteltiin ongelmallisen rahapelaamisen yhteyttä mielenterveyteen, yksinäisyyteen, koettuun terveyteen, alkoholin riskikäyttöön, tupakointiin ja tietokonepelaamisen iän ja sukupuolen suhteen nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Myös rahapelien yhteys ongelmalliseen rahapelaamiseen, ja muihin edellä esitettyihin muuttujiin (lukuunottamatta tietokonepelaamista) tutkittiin. Ongelmallinen rahapelaaminen ymmärretään käyttäytymisen riippuvuutena, jonka kehitykseen vaikuttaa rahapelaamisen saatavuus, muiden riippuvuuksien samanaikainen esiintyvyys ja psyykkinen hyvinvointi. Edelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tietyt rahapelit ovat muita voimakkaammin yhteydessä ongelmalliseen rahapelaamiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää riskitekijöiden yhteyksien voimakkuutta ongelmalliseen rahapelaamiseen, tarkastella onko riskitekijät yhteydessä tiettyihin rahapeleihin ja esiintyykö ikä ja sukupuoli eroja riskitekijöiden ja ongelmallisen rahapelaamisen yhteyksien välillä. Menetelmät: Suomalaisten rahapelaamisen 2011 väestökyselyn itseraportoidun aineiston otos oli satunnainen ja koostui 15–28 vuotiaista (n = 822, 49.3 % naisia). Problem Gambling Severity Index (PGSI) mittaria käytettiin ongelmallisen rahapelaamisen arviointiin. Ongelmapelaamisen raja-arvo oli ≥ 2 PGSI:llä. Mielenterveys arvioitiin viisi osioisella Mental Health Index mittarilla ja alkoholin riskikäyttö mitattiin Alcohol Use Disorder Identification Test–Consumption mittarilla. Loput muuttujista mitattiin yksittäisillä Likert-asteikollisilla kysymyksillä. Ongelmallisen rahapelaamisen korrelaatit tutkittiin logistisella regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset: Sukupuoli (mies), alkoholin riskikäyttö, tupakan poltto, ja yksinäisyyden tunteminen usein olivat merkitsevästi yhteydessä ongelmalliseen rahapelaamiseen. Rahapeliautomaatit, nettirahapelaaminen (muu kuin pokeri), yksityinen vedonlyönti, ja vedonlyönti kasinolla olivat voimakkaasti yhteydessä ongelmalliseen rahapelaamiseen. Edellä mainitut rahapelit olivat urheiluvedonlyönnin lisäksi yhteydessä alkoholin riskikäyttöön ja tupakan polttamiseen. Yksinäisyys oli yhteydessä nettipokeriin, vedonlyöntiin kasinolla ja yksityiseen vedonlyöntiin. Sukupuoli eroja oli havaittavissa yksinäisyyden ja rahapelien yhteyksien välillä. Alkoholin riskikäyttö vaikutti olevan suurempi riskitekijä miehillä, ja vastaavasti tupakan poltto suurempi naisilla. Jatkossa on syytä tutkia ongelmallista rahapelaamista ja yksinäisyyttä enemmän, ja muuttaa lainsäädäntöä liittyen rahapeleihin.Objectives: This thesis examined the relationship between disordered gambling (DG) with mental health, loneliness, perceived general health, risky alcohol consumption, tobacco smoking and computer gaming frequency by age and gender among adolescents and emerging adults. Gambling types were also examined for their association to DG, mental health, loneliness, perceived health, risky alcohol consumption and tobacco smoking. DG is conceptualized as a behavioural addiction, and its development is influenced by the availability of gambling opportunities, prevalence of other addictive behaviours, and psychological well-being. Previous studies have indicated that specific types of gambling are more strongly associated to DG that others. The purpose of the present study was to identify the strength of the various risk factors of disordered gambling, examine whether specific risk factors are associated to certain gambling types and if there are age and gender related differences in regards to the associations between disordered gambling and its risk factors. Methods: A cross-sectional population based random sample (n = 822, 49.3 % female) of individuals aged 15 to 28 from the self-reported Finnish Gambling Survey 2011 was utilized. DG was assessed with the Problem Gambling Severity Index, such that a score of 2 or more indicated DG. Mental health was measured with the five item Mental Health Inventory and risky alcohol consumption was assessed with the Alcohol Use Disorders Identification Test -Consumption. The remainder of examined variables were assessed with single Likert-scaled items. The correlates of DG and gambling types were examined with logistic regression models. Results and conclusions: Male gender, risky alcohol consumption, tobacco smoking, and frequently feeling lonely were significantly associated to DG. Slot machine gambling, online gambling other than poker, private betting, and casino betting were strongly associated to DG. The aforementioned gambling types were strongly associated to risky alcohol consumption and tobacco smoking along with sports betting. Feeling lonely was associated to online poker, casino betting and private betting. There were indications of gender differences in regards to the gambling types associated to feeling lonely. Risky alcohol consumption seemed to be a stronger risk factor for DG among males, and tobacco smoking stronger among females. Current findings warrant further investigation of DG in regards to loneliness, and reconsideration of national gambling policies.
Subject: youth
mental health
loneliness
alcohol
tobacco
gambling types
disordered gambling
ongelmallinen rahapelaaminen
Subject (yso): alkoholi
tupakka
rahapelit
yksinäisyys
mielenterveys
nuoret


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_RobertEdgren.pdf 516.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record