Toisen asteen opiskelijoiden mielikuvia kotiruoasta sekä teollisesti valmistetusta ruoasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093626
Title: Toisen asteen opiskelijoiden mielikuvia kotiruoasta sekä teollisesti valmistetusta ruoasta
Alternative title: Vocational school students' images of homemade food and industrially made food
Author: Asikainen, Nina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093626
http://hdl.handle.net/10138/156464
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims. The purpose of research is to clarify vocational school students' images about home- and industrially made food. Where do the students think the line between home-made and industrially-made goes? Another aim is to clarify the functions behind the choices and students views about the future of homemade food and new food trends. Students thoughts and images are clarified by the following questions: 1. What are the images of vocational school's pupils about homemade food and industrially-made food? 2. Which things affected to their choice? 3. What do they think how will the relation between homemade food and industrially-made food change? Methods. The qualitative data were collected by focus-group interviews from the students of 15–24 years old (N=20) in spring 2014. The data were analyzed with a qualitative method called qualitative content analysis. Conclusions. According to the students home-made food was self-made, healthy food made of quality ingredients. Minced meat soup was also kept as a home-made food even if it included industrially produced vegetables which were pre-handled. The students also thought that industrially made food was unhealthy and tasteless. In the future will the share of home-made foods decrease even more, as the share of industrially made food grows. Factors affecting students' food choices were: taste, weekdays, health aspects and own eating habits. Also, whether one lives in childhood home or on his/her own, affects to their choices. The role of family is remarkable in building the eating habits of a young person. Childhood's taste preferences affect through one's lifetime.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden mielikuvia kotiruoasta ja teollisesti valmistetusta ruoasta. Missä menee opiskelijoiden käsitysten mukaan kotiruoan ja teollisesti valmistetun ruoan raja? Lisäksi tavoitteena on selvittää valintojen taustalla olevia tekijöitä sekä opiskelijoiden käsityksiä kotiruoan tulevaisuudesta ja uusista ruokatrendeistä. Opiskelijoiden ajatuksia ja mielikuvia selvitetään seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 1.Mitkä ovat ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden mielikuvat kotiruoasta ja teollisesti valmistetusta ruoasta? 2.Mitkä asiat vaikuttavat heidän valintaansa? 3.Millä tavoin valmisruokien ja kotiruoan suhde tulevaisuudessa tulee heidän mielestään muuttumaan? Menetelmät. Laadullinen aineisto kerättiin ryhmähaastattelua (N=20) hyödyntäen keväällä 2014. Aineisto kerättiin Pirkanmaalla toisen asteen ravitsemusalan opiskelijoilta. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Kotiruoka oli opiskelijoiden mielestä itse kotona hyvistä raaka-aineista valmistettua terveellistä ruokaa. Kotiruokana pidettiin myös jauhelihakeittoa, jonka valmistamiseen oli käytetty valmisruokateollisuuden esikäsiteltyjä vihanneksia. Teollisesti valmistettu ruoka oli opiskelijoiden mielestä epäterveellistä ja mautonta. Tulevaisuudessa kotiruoan osuus tulee entisestään vähenemään ja valmisruokien käyttö lisääntyy. Opiskelijoiden ruokavalintaan vaikuttavia asioita ovat ruoan maku, viikonpäivät, terveysnäkökohdat sekä omat ruokailutottumukset. Lisäksi se, asuuko lapsuudenkodissa vai itsenäisesti, on merkitystä opiskelijoiden valintaan. Perheen rooli on merkittävä nuorten ruokatottumusten muodostajana. Lapsuuden makumieltymykset vaikuttavat läpi koko elämän.
Subject: ruokakulttuuri
ruoan valinta
nuoret
mielikuva
kotiruoka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record