Kotikouluilmiö personalistisen kasvatusfilosofian valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093579
Title: Kotikouluilmiö personalistisen kasvatusfilosofian valossa
Author: Pelkonen, Suvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093579
http://hdl.handle.net/10138/156472
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. This study examines the phenomenon of home school both philosophically and by analyzing interview data. After the introduction to the context of home school, internationally and in Finland, the whole idea is analyzed in the light of personalistic philosophy. The interview data is also analyzed by the same philosophical tradition. The aim is to find out to what extent parents' reasoning, values and criticism of school system reveal traits of personalism. Methods. The concept of personalism in this study is based especially in the philosophical writings of Martin Buber, Emmanuel Mounier, Karol Wojtyla, Emmanuel Levinas and John MacMurray. All of them emphasized the importance of a human person and love as communion of persons. Out of their ideas, I have conducted the key values of personalism. Data consists of 12 interviews, each lasting around one hour. Data is divided up to the reasons why parents want to home school, what kind of criticism they give for the school system and what kind of values their ideas carry. Results and conclusions. From the perspective of personalism the person, who loves the child the most, should educate the child. The personalistic idea of love is contrary to using someone as means to end. Each child should be loved for his or her own sake. Personalism thus challenges the whole school system, which holds many instrumental characteristics. If parents choose to educate their children at home in order to create deeper relationships with them, this could be seen as a personalistic value decision. In this study, the parents were justifying their choice by arguments of problems in school, intimacy in the family, possibility of learning that is more authentic, child's wish and their own wish to convey a certain worldview to their children. All the personalistic values were found in the data but particularly focus was on intimacy and authenticity. These could be seen as the charasteristics of personalism which emphasizes both love and autonomy of a person. From the personalistic horizon of significance, intimacy could be seen as justification for home school (see also Merry and Howell, 2009).Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa esitellään kotikouluilmiötä ja analysoidaan sitä personalistisen filosofian valossa sekä teoreettisesti että aineiston avulla. Haastatteluaineistosta selvitetään kotikouluvanhempien perusteluja valinnalleen, heidän esittämäänsä koulukritiikkiä sekä näiden taustalla vaikuttavia arvoja. Eritellystä aineistosta etsitään mahdolliset yhtymäkohdat personalistiseen kasvatusfilosofiaan. Menelmät. Teoreettinen tarkastelu perustuu erityisesti Martin Buberin, Emmanuel Mounierin, Karol Wojtylan, Emmanuel Levinasin ja John MacMurrayn filosofisiin teoksiin, joissa käsitellään ihmistä persoonana sekä rakkautta persoonien välisenä suhteena. Näiden filosofien ajatuksista on koottu tähän tutkimukseen personalistisen merkitysnäkökentän keskeiset arvot, joiden valossa tarkastellaan edelleen koulujärjestelmää sekä kotikoulua. Aineisto taas koostuu 12 kotikouluvanhemman noin tunnin pituisesta teemahaastattelusta, joiden sisältö on eritelty perusteluihin, koulukritiikkiin ja arvoihin. Tulokset ja johtopäätökset. Personalismin näkökulmasta lasta tulisi ensisijaisesti kasvattaa ja opettaa se ihminen, joka rakastaa häntä eniten. Personalistinen rakkaus on välineellisyyden vastakohta ja haastaa siksi tavanomaisen koulujärjestelmän, jolla on monia välineellisiä piirteitä. Jos vanhempi valitsee kotikoulun saadakseen läheisemmän suhteen lapseensa, kotikoulun voi nähdä vahvasti personalistisena ratkaisuna. Vanhemmat perustelivat kotikouluvalintaansa tavanomaiseen kouluun liittyvillä ongelmilla, halulla läheisyyteen, lapsen toiveella, halulla välittää oma maailmankatsomus lapsille sekä mahdollisuudella tarjota lapsille omaehtoisempaa oppimista. Vanhempien puheessa esiintyi vahvasti kaikkia personalismille tärkeitä arvoja, mutta keskeisimmiksi nousivat läheisyys ja autenttisuus. Nämä arvot näkyivät myös siinä, miten vanhemmat perustelivat valintaansa. Vanhempien kasvatusfilosofiasta voi tavoittaa personalistisia vivahteita, koska he korostavat sekä läheisyyttä että autenttisuutta. Personalismin näkökulmasta läheisyyttä kasvatuksen keskeisimpänä arvona voi pitää kotikouluvalinnan oikeuttavana tekijänä. Läheisyyttä kotikoulun oikeuttajana ovat argumentoineet myös Merry & Howell (2009).
Subject: kotikoulu
personalismi
arvot
pedagoginen rakkaus
merkitysnäkökenttä
kasvatusfilosofia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
pelkonen.suvi.progradu.pdf 2.442Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record