Pääkaupunkiseudulla ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien eritystä tukea tarvitsevien nuorten ruokailutottumukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093597
Title: Pääkaupunkiseudulla ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien eritystä tukea tarvitsevien nuorten ruokailutottumukset
Alternative title: Eating habits of young people with special needs studying in a Helsinki Metropolitan Area vocational school
Author: Leivo, Merja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093597
http://hdl.handle.net/10138/156493
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Objectives. Young people's eating related facts have been studied earlier, e.g. a study of young people's food choices influencing their lives by Vanhala. The aim of this study is to evaluate young people's food choices at home, at school and with peers, and to study the influencing factors. The purpose of the study is to determine the influencing factors behind young people's food choices and find out how these affect their alertness and general well-being at school and at home. Another aim is to find out how well young people recognize the significance of healthy eating on their well-being. Methods. The data were collected from 12 first year baker-confectioner students in a vocational school in Helsinki Metropolitan Area. There were 12 students altogether, nine of whom were girls and three boys. They were interviewed individually with 28 interview questions. Pictures of their food diary were also used in the data. The pictures were taken in a 24 h period by the students using Whatsapp program. The interviews took 1-2 hours per student. The aim of the interviews was to assess young vocational school students' food choices at home and at school. The study was qualitative and the data were analysed using content analysis. Results and conclusions. The data showed that young people's eating habits at home and at school were influenced by behaviours and habits learned at home. Another factor was whether the parents were at home or working when the young people were eating. The environment at the time of snacking affected how healthy snack choices the young people made. In a bakery, various delicacies were alluring and the majority chose to snack on a Shrove bun. Young people's evening meals and snacks were also influenced by their families' long-term habits and by what their parents permitted them to eat on their own after coming home from school. The data show that the key factor influencing young people's food habits was behaviours learned at home, and the second biggest influencing factor was peers. School was a factor only for snacking and lunch, and according to the results, only two students skipped school lunch.Tavoitteet. Nuorten ruokailuun liittyviä asioita on tutkittu aiemmin esimerkiksi Vanhalan tutkimuksessa nuorten ruokavalintojen vaikutuksista nuorten elämään. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää nuorten ruokavalintoja kotona, koulussa ja kavereiden seurassa sekä siihen liittyviä vaikuttimia. Tutkimuksen tarkoitus on saada esille niitä seikkoja mitkä ohjaavat nuorten ruokavalintoja ja mitä se vaikuttaa nuoren vireyteen ja yleiseen jaksamiseen koulussa sekä kotona. Lisäksi tavoitteena on saada selville, kuinka hyvin nuoret mieltävät terveellisen ruoan merkityksen jaksamiseen. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin pääkaupunkiseudun ammattiopiston ensimmäisen vuosikurssin leipurikondiittoriopiskelijoilta. Opiskelijoita oli yhteensä 12 opiskelijaa, joista tyttöjä oli yhdeksän ja poikia kolme. Haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna ja haastattelu kysymyksiä oli 28. Käytin aineistona myös ruokapäiväkirjan kuvia, joita he ottivat 24 tunnin aikana Whatsapp ohjelmaa käyttäen. Haastatteluun käytettiin aikaa 1 – 2 tuntia per/oppilas. Haastattelun tarkoitus oli selvittää ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien nuorten ruoka valintoja kotona sekä koulussa. Tutkimus oli laadullinen ja analysoin aineiston sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksesta selvisi, että nuorten ruokailuun kotona vaikuttivat opitut tavat ja tottumukset sekä se olivatko vanhemmat ruokailuhetkellä kotona vai töissä. Välipalaan ja terveellisyyteen vaikutti se missä ympäristössä nuoret oli kun välipalan aika oli. Sillä leipomossa erilaiset herkut houkuttivat ja välipalaksi valikoitui tutkimuksessa suurimmalle osalle laskiaispulla. Iltaruokaan ja iltapalaan vaikuttivat myös perheen tavat, jotka olivat muodostuneet ajan saatossa sekä se mitä nuori sai vanhempien luvalla syödä kotiin tultuaan koulupäivän jälkeen. Voidaankin todeta tuloksien avulla, että nuorten ruokailuun vaikuttivat kodissa opitut tavat ja seuraavaksi suurin vaikuttaja oli kaverit. Koulun osuus oli lähinnä välipalan ja lounaan osalla ja tulosten perusteella vain kaksi nuorta jätti koululounaan väliin.
Subject: nuoret
ruoka valinnat
ravintosuositukset
vireys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record