Opponents and Identity in the Letter to the Philippians

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1482-2
Title: Opponents and Identity in the Letter to the Philippians
Author: Nikki, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Eksegetiikan osasto
Date: 2015-10-03
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1482-2
http://hdl.handle.net/10138/156522
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: ABSTRACT The dissertation examines the opponents of Paul and the church in the letter to the Philippians from the three interrelated viewpoints of ancient polemical rhetoric, identity formation and historical reality behind the text. Despite its friendly and heartfelt tone, Philippians contains several passages where Paul turns his attention to people, whom he portrays as opponents of some kind, most notably Phil 1:15-18a; 1:27-30, and throughout Phil 3. The passages contain some of Paul s most belligerent polemic. In Phil 3, for example, Paul calls some, who value Jewish identity markers dogs and evil workers , and scornfully likens their circumcision to mutilation. At the end of the same chapter Paul also speaks of enemies of the cross of Christ , whose god is their belly and whose glory is in their shame . In order to avoid simplistic, literal readings of the polemical texts, the dissertation applies recent advances in the study of ancient vilification, which suggest that slanderous name-calling or sweeping accusations of moral depravity cannot be read as accurate depictions of the opponents. In this light, Paul s accusation about the opponents libertinistic lifestyle in Phil 3:18-19, for instance, should not be understood as a historically accurate description of the opponents. In fact, polemical rhetoric provides more in terms of identity formation than historical information. This dissertation applies the social psychological social identity approach (SIA) in order to understand the role of opponents in this process. The SIA helps to explain how and why Paul, for example, exaggerates differences (polarizes) between his own group and the opponents, and why the opponents are denigrated and ridiculed to such measure. These actions are explained as originating from the basic human need for a distinct and positive identity. Paul s estimate of his own identity in relation to Judaism in Phil 3:4-9 is, in turn, understood as reflecting his flexible social identity. In Philippians Paul conforms to a Gentile outlook in order to establish himself as a prototypical leader of the Gentile Philippian church. Guided by awareness of the problematic relationship between polemical text and history, the dissertation also seeks to establish a believable historical context for the letter to the Philippians. The study re-evaluates the relationship between Paul and the Jerusalem-based Jewish Christ-believing community from the time of the so-called Antioch incident and the Jerusalem meeting, through the Galatian crisis, to Paul s last visit in Jerusalem before his arrest and the writing of Philippians. The study argues that Paul was continuously on problematic terms with the Jerusalem-based community, which makes it highly likely that they are the Jewish Christ-believing opponents referred to in Philippians as well. Overall, the dissertation illustrates how Paul engages in identity formation through polemical rhetoric in Philippians, a letter written near the end of his career and amid disagreements in the earliest Christ-believing church.TIIVISTELMÄ Väitöstutkimus käsittelee Paavalin vastustajia Filippiläiskirjeessä. Vaikka Filippiläiskirjettä pidetään usein yhtenä Paavalin myönteisimmistä kirjoituksista, se sisältää myös jyrkän poleemisia jaksoja, joissa Paavali viittaa itseään tai seurakuntaa jollain tavalla vastustaneisiin henkilöihin. Paavali muun muassa kutsuu koiriksi ja pahoiksi työntekijöiksi niitä, jotka pitävät arvossa juutalaista traditiota, ja puhuu Kristuksen ristin vihollisista , jotka palvovat vatsaansa ja ajattelevat vain maallisia asioita. Väitöskirjassa selvitetään Filippiläiskirjeeseen sisältyvien vastustajia käsittelevien tekstijaksojen historiallista taustaa, tekstien edustamaa poleemista retoriikkaa ja tapaa, jolla teksteillä rakennetaan ja vahvistetaan kirjeen vastaanottajien kristillistä identiteettiä. Tutkimuksessa tarkastellaan Filippiläiskirjeen vihamielisiä tekstijaksoja osana antiikin poleemista retoriikkaa, johon kuului tavanomaisena piirteenä vastustajien mustamaalaaminen välittämättä väitteiden todenperäisyydestä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Paavalin vihjauksia vastustajien hillittömästä elämäntavasta ei tule ymmärtää kirjaimellisesti. Poleemiset tekstit kuvaavatkin usein paremmin kirjoittajan pyrkimystä rakentaa ja vahvistaa tekstissä oman sisäryhmänsä identiteettiä. Väitöstutkimuksessa selvitetään sosiaalipsykologista sosiaalisen identiteetin teoriaa hyödyntäen, kuinka Paavali käyttää viholliskuvia ja ryhmien välistä rajanvetoa kirjeen vastaanottajien erillisen ja myönteisen identiteetin rakentamisessa. Tiedostaen poleemisen tekstin ja todellisuuden välisen problematiikan väitöstutkimus selvittää myös tekstin taustalla vallitsevaa historiallista tilannetta. Tutkimus arvioi uudelleen Paavalin ja varhaisen Jerusalemin kristillisen seurakunnan välistä suhdetta niin kutsusta Jerusalemin kokouksesta ja Antiokian välikohtauksesta lähtien ja esittää, että Paavali ja Jerusalemin johtohenkilöt kärsivät jatkuvista erimielisyyksistä, ja että Filippiläiskirjeen juutalaiskristittyjä vastaan esitetty polemiikki on luettava tätä historiallista taustaa vasten. Näin ollen tutkimus osoittaa, että kristilliseen liikkeeseen on jo alusta asti sisältynyt monimuotoisuutta ja ristiriitoja.
Subject: teologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record