Suomen arvokkaat geenivarat

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/156529

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_26_2015.pdf 4.826Mb PDF View/Open
Title: Suomen arvokkaat geenivarat
Author: Fitzgerald, Heli; Ruohonen-Lehto, Marja; Lohtander-Buckbee, Katileena
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2015
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 26/2015
ISBN: 978-952-11-4509-4
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/156529
Abstract: Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, eli biodiversiteettisopimus, asettaa tavoitteeksi maapallon ekosysteemien, eläin- ja kasvilajien sekä niiden sisältämien perintötekijöiden monimuotoisuuden suojelun, luonnonvarojen kestävän käytön sekä luonnonvarojen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisen jaon. Vuonna 2010 solmitun Nagoyan pöytäkirjan tarkoituksena on toteuttaa biodiversiteettisopimuksen tavoite geenivarojen saatavuudesta ja hyötyjen jaosta täsmentämällä biodiversiteettisopimuksen 15 artiklan yleistä geenivarakehystä. Lisäksi pöytakirja kattaa geenivarojen hyödyntämistä koskevat eri vaiheet saatavuudesta hyötyjen jakoon. Tässä raportissa esitellään Suomen Nagoyan pöytäkirjan alaiset arvokkaat geenivarat eliöryhmittäin, tarkastellaan niiden potentiaalista käyttöä, niistä mahdollisesti saatavaa taloudellista hyötyä sekä luonnonsuojelullisia näkökantoja geenivarojen kestävään käyttöön. Raportissa pohditaan myös jokamiehen oikeuksien vaikutusta geenivarojen saantiin. Nagoyan pöytäkirjan soveltamisen kannalta taloudellisesti merkittävin eliöryhmä Suomessa lienevät mikrobit (arkeonit, bakteerit, mikrolevät, sienet, virukset, homeet, hiivat ja alkueläimet). Geenivarojen suojelun kannalta tärkeitä ryhmiä taas ovat sellaiset uhanalaiset eliöt, joita ei ole rauhoitettu tai jotka eivät ole suojeltuja.
Subject (ysa): geenivarat
monimuotoisuus
biodiversiteetti
mikrobit
uhanalaiset lajit
geneettinen muuntelu
kansainväliset sopimukset
Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record