Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

 

Tässä kokoelmassa olevat biotieteen alan pro gradu -tutkielmat on tehty ennen bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan perustamista matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

In earlier years, master's theses in the field of biosciences were made in the Faculty of Science. Thus, the theses of this collection were made in the Faculty of Sciences.

Recent Submissions

View more