AMI-kuntoutus. Ryhmäpainotteinen kuntoutusmalli työelämässä oleville masennuskuntoutujille

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/156631

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: AMI-kuntoutus. Ryhmäpainotteinen kuntoutusmalli työelämässä oleville masennuskuntoutujille
Author: Tuulio-Henriksson, A; Appelqvist-Schmidlechner, K; Salmelainen, U
Publisher: Kela
Date: 2015
Language: Suomi
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 138
ISBN: 978-951-669-983-0 (nid.)
978-951-669-984-7 (pdf)
ISSN: 1238-5050 (ISSN-L)
1238-5050 (painettu)
2323-7724 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/156631
Abstract: Kela toteutti vuosina 2010–2014 avomuotoisen AMI-kuntoutushankkeen, jonka tavoitteena oli tukea työsuhteessa olevien masennuskuntoutujien työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä tai lieventää masennuksen haittoja ja uusiutumista. AMI-kurssi painottui ryhmäkäynteihin, mutta myös yksilökäyntejä järjestettiin. Vuoden kestäneen ja kuuden palveluntuottajan toteuttaman AMI-kurssin aloitti yhteensä 247 kuntoutujaa, joista 216 osallistui Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä toteutettuun arviointitutkimukseen. Tutkimuksessa selvitettiin kuntoutuksen koettua vaikuttavuutta kyselylomakkeiden avulla. Omaa vointia, toimintakyvyn osa-alueita ja kuntoutusta koskevia kysymyksiä sisältäneet lomakkeet täytettiin kurssin alussa, puolivälissä ja lopussa. Tutkimuksen avulla arvioitiin myös palvelujärjestelmän toimivuutta, soveltuvuutta ja yhteistyötä. Aineistoa tätä varten kerättiin kyselyin kuntoutukseen lähettäneeltä taholta ja kuntoutusohjaajilta. Kuntoutujat ja projektiryhmien jäsenet osallistuivat lisäksi ryhmähaastatteluihin. Tutkimustulosten perusteella AMI-kuntoutus saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet. Kuntoutujat kokivat kurssin pääosin hyödyllisenä ja psyykkistä vointia, työ- ja toimintakykyä sekä voimavaroja kohentavana. Ryhmässä saatu vertaistuki koettiin erityisen tärkeäksi. Kuntoutukseen osallistuminen työn ohella onnistui, vaikka joustavuutta kuntoutusmalliin tai työnantajien asenteeseen kaivattiinkin. Kuntoutusta tarvinneet tunnistettiin työterveyshuollossa kohtalaisen hyvin, mutta oikea-aikaisuus ei aina toteutunut. Alkuvaiheen rekrytointiongelmien jälkeen yhdyshenkilötoiminta helpotti kuntoutukseen ohjautumista ja tiedonkulkua. Ohjaajien mukaan parhaiten kuntoutumista edistivät kuntoutuksen ryhmämuotoisuus ja avomuotoisuus, kesto sekä käytetyt teemat ja harjoitukset. Työterveyshuollon kanssa sovitut jatkotapaamiset olivat tärkeä tuki kuntoutuksen päättyessä. Monitahoinen tutkimusasetelma tuotti laajasti tietoa AMI-kurssin onnistumisesta ja esiin tulleista kehittämistarpeista.
Description: 117 s.
Subject: kuntoutus
mielenterveyskuntoutus
avokuntoutus
masennus
työikäiset
toimintakyky
työterveyshuolto
yhteistyö
vertaistuki
Order price: 20,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia138.pdf 780.7Kb PDF View/Open
Liite 1 Hankesuunnitelma.pdf 167.8Kb PDF View/Open
Liite 2 Kysely 1 kuntoutujalle.pdf 118.5Kb PDF View/Open
Liite 3 Kysely 2 kuntoutujalle.pdf 119.9Kb PDF View/Open
Liite 4 Kysely 3 kuntoutujalle.pdf 126.1Kb PDF View/Open
Liite 5 Kysely lähettäjätaholle.pdf 97.93Kb PDF View/Open
Liite 6 Vastaajien toiminimikkeet.pdf 36.43Kb PDF View/Open
Liite 7 Vastaajien taustaorganisaatiot.pdf 90.67Kb PDF View/Open
Liite 8 Kysely ... outuskurssin arviointi.pdf 63.39Kb PDF View/Open
Liite 9 Kysely ... kuntoutujan arviointi.pdf 88.80Kb PDF View/Open
Liite 10 Työte ... taajien yhteistyötahot.pdf 73.47Kb PDF View/Open
Liite 11 Julki ... huollon yhteistyötahot.pdf 73.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record