AMI-kuntoutus. Ryhmäpainotteinen kuntoutusmalli työelämässä oleville masennuskuntoutujille

Näytä kaikki kuvailutiedot

Pysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/156631

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: AMI-kuntoutus. Ryhmäpainotteinen kuntoutusmalli työelämässä oleville masennuskuntoutujille
Tekijä: Tuulio-Henriksson, A; Appelqvist-Schmidlechner, K; Salmelainen, U
Julkaisija: Kela
Päiväys: 2015
Kieli: Suomi
Kuuluu julkaisusarjaan: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 138
ISBN: 978-951-669-983-0 (nid.)
978-951-669-984-7 (pdf)
ISSN: 1238-5050 (ISSN-L)
1238-5050 (painettu)
2323-7724 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/156631
Tiivistelmä: Kela toteutti vuosina 2010–2014 avomuotoisen AMI-kuntoutushankkeen, jonka tavoitteena oli tukea työsuhteessa olevien masennuskuntoutujien työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä tai lieventää masennuksen haittoja ja uusiutumista. AMI-kurssi painottui ryhmäkäynteihin, mutta myös yksilökäyntejä järjestettiin. Vuoden kestäneen ja kuuden palveluntuottajan toteuttaman AMI-kurssin aloitti yhteensä 247 kuntoutujaa, joista 216 osallistui Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä toteutettuun arviointitutkimukseen. Tutkimuksessa selvitettiin kuntoutuksen koettua vaikuttavuutta kyselylomakkeiden avulla. Omaa vointia, toimintakyvyn osa-alueita ja kuntoutusta koskevia kysymyksiä sisältäneet lomakkeet täytettiin kurssin alussa, puolivälissä ja lopussa. Tutkimuksen avulla arvioitiin myös palvelujärjestelmän toimivuutta, soveltuvuutta ja yhteistyötä. Aineistoa tätä varten kerättiin kyselyin kuntoutukseen lähettäneeltä taholta ja kuntoutusohjaajilta. Kuntoutujat ja projektiryhmien jäsenet osallistuivat lisäksi ryhmähaastatteluihin. Tutkimustulosten perusteella AMI-kuntoutus saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet. Kuntoutujat kokivat kurssin pääosin hyödyllisenä ja psyykkistä vointia, työ- ja toimintakykyä sekä voimavaroja kohentavana. Ryhmässä saatu vertaistuki koettiin erityisen tärkeäksi. Kuntoutukseen osallistuminen työn ohella onnistui, vaikka joustavuutta kuntoutusmalliin tai työnantajien asenteeseen kaivattiinkin. Kuntoutusta tarvinneet tunnistettiin työterveyshuollossa kohtalaisen hyvin, mutta oikea-aikaisuus ei aina toteutunut. Alkuvaiheen rekrytointiongelmien jälkeen yhdyshenkilötoiminta helpotti kuntoutukseen ohjautumista ja tiedonkulkua. Ohjaajien mukaan parhaiten kuntoutumista edistivät kuntoutuksen ryhmämuotoisuus ja avomuotoisuus, kesto sekä käytetyt teemat ja harjoitukset. Työterveyshuollon kanssa sovitut jatkotapaamiset olivat tärkeä tuki kuntoutuksen päättyessä. Monitahoinen tutkimusasetelma tuotti laajasti tietoa AMI-kurssin onnistumisesta ja esiin tulleista kehittämistarpeista.
Kuvaus: 117 s.
Avainsanat: kuntoutus
mielenterveyskuntoutus
avokuntoutus
masennus
työikäiset
toimintakyky
työterveyshuolto
yhteistyö
vertaistuki
Tilaushinta: 20,00 euroa


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Tutkimuksia138.pdf 780.7KB PDF Avaa tiedosto
Liite 1 Hankesuunnitelma.pdf 167.8KB PDF Avaa tiedosto
Liite 2 Kysely 1 kuntoutujalle.pdf 118.5KB PDF Avaa tiedosto
Liite 3 Kysely 2 kuntoutujalle.pdf 119.9KB PDF Avaa tiedosto
Liite 4 Kysely 3 kuntoutujalle.pdf 126.1KB PDF Avaa tiedosto
Liite 5 Kysely lähettäjätaholle.pdf 97.93KB PDF Avaa tiedosto
Liite 6 Vastaajien toiminimikkeet.pdf 36.43KB PDF Avaa tiedosto
Liite 7 Vastaajien taustaorganisaatiot.pdf 90.67KB PDF Avaa tiedosto
Liite 8 Kysely ... outuskurssin arviointi.pdf 63.39KB PDF Avaa tiedosto
Liite 9 Kysely ... kuntoutujan arviointi.pdf 88.80KB PDF Avaa tiedosto
Liite 10 Työte ... taajien yhteistyötahot.pdf 73.47KB PDF Avaa tiedosto
Liite 11 Julki ... huollon yhteistyötahot.pdf 73.17KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot