Lobbaus, media ja kiista alkoholimainonnasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273273
Title: Lobbaus, media ja kiista alkoholimainonnasta
Alternative title: Lobbying, media and the debate on alcohol marketing
Author: Tikkanen, Jenni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273273
http://hdl.handle.net/10138/156696
Thesis level: master's thesis
Discipline: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation
Abstract: Lobbying means influencing political decision-making and is one of the ways organizations try to control changes in their operating environment. Efforts to influence through media publicity (that is, media lobbying) are a significant part of lobbying, and one that has professionalized and become more multi-faceted in the first two decades of the 21st century. The goal of this study is to find out how media publicity is used in lobbying and how important a tool it is to lobbyists. Research questions are approached through a case study dealing with the public debate about alcohol marketing regulation and interviews of lobbyists active in that debate. The case study presents two opposing parties: business life actors object to restrictions on alcohol marketing and health sector NGOs defend them. Two sets of data and methods are combined in this study. First the case study is examined with the help of media data. Then frame analysis is applied to find out what kind of an image is constructed of media lobbying by the media data. The other data of the study consists of lobbyist interviews. Content analysis is applied to find out which strategies and phenomena are emphasized when lobbyists talk about their work. Media lobbying is looked at from the perspective of the mediatization of politics where professionalization becomes a key concept. The results of the study show a field of lobbying that is multi-faceted and full of tensions. The public debate is dominated by conflict frame that is backed up by following subsidiary frames: the protective, freedom and economic frames. The analysis of the lobbyist interviews shows that lobbying environment has become harder to predict and control which makes new means of lobbying a necessity. Lobbyists consider media an important tool, nevertheless its role remains to support direct lobbying. Media lobbying aims at controlling the frames of the debate. Lobbyists try to control the public opinion on the issue and its perceived significance on the public agenda. They strive to define the problem and the actors operating around it. In the light of this study it is clear that lobbyists can have substantial power over the media publicity of different issues. In the 21st century, however, that power requires more and more professionalized resources. It is characteristic of media lobbying that publicity is used for constructing media images, truths and reputations in a provocative fashion. This trend of media lobbying can be called a transformation from high modern to liquid. As the conflict frame becomes stronger, chances of dialogue seem to diminish.Lobbaus eli vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon on yksi organisaation keinoista yrittää hallita toimintaympäristönsä muutoksia. Pyrkimys vaikuttaa mediajulkisuuden avulla, medialobbaus, on merkittävä osa lobbausta ja vaikuttamistyön alue, joka on 2000 ja 2010-luvulla ammattimaistunut ja muuttunut aiempaa monipuolisemmaksi. Tutkimustehtävänä on selvittää, miten mediaa käytetään lobbauksessa ja kuinka tärkeä vaikuttamisen väline lobbaajille se on. Tehtävää lähestytään tapaustutkimuksen eli alkoholimainonnan sääntelyä koskevan julkisen keskustelun ja siinä aktiivisten lobbareiden näkemysten kautta. Tapaustutkimuksessa ovat vastakkain mainonnan rajoituksia vastustava elinkeinoelämä ja niitä puolustavat terveysjärjestöt. Tutkimus yhdistää kaksi aineistoa ja analyysimenetelmää. Aluksi tapaustutkimusta taustoitetaan media-aineiston avulla. Sitten selvitetään kehysanalyysin avulla, millaista kuvaa alkoholimainonta-aiheen julkisuus rakentaa medialobbauksesta. Tutkimuksen toinen aineisto on lobbareiden haastattelut. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla tutkitaan, mitkä medialobbauksen keinot ja ilmiöt korostuvat lobbareiden puheessa. Medialobbausta tarkastellaan politiikan medioitumisoletusta vasten, ja keskeiseksi tutkimusta jäsentäväksi käsitteeksi muodostuu medialobbauksen ammattimaistuminen. Tutkimuksen tulokset piirtävät medialobbauksesta monivivahteisen ja jännitteisen kuvan. Kehysanalyysin perusteella keskustelua hallitsee kiistan kehys, jolle alisteisia ovat suojelemisen, vapauden ja talouden kehykset. Haastattelujen analyysissa havaitaan, että lobbauksen toimintaympäristö on muuttunut aiempaa vaikeammin ennakoitavaksi ja hallittavaksi, mikä vaatii lobbareilta uudenlaisia medialobbauksen keinoja. Lobbarit pitävät mediaa tärkeänä vaikuttamisen välineenä, mutta sen rooli on kuitenkin vain tukea suoraa vaikuttamista. Medialobbaus tähtää keskustelukehysten hallintaan. Lobbarit pyrkivät hallitsemaan yleistä mielipidettä lobattavan aiheen tärkeydestä, määrittelemään sen ongelmana ja luomaan mielikuvia aiheessa aktiivisista toimijoista. Tutkimuksen valossa on selvää, että lobbareilla voi olla huomattavaa valtaa asiakysymysten mediajulkisuuteen, mutta 2000-luvulla tuo valta edellyttää yhä ammattimaisempia lobbausresursseja. Medialobbaukselle on ominaista mediajulkisuudessa kiteytyvien ja kärjistyvien mielikuvien, totuuksien ja imagojen rakentaminen ja hyödyntäminen sekä hyvin provosoiva viestinnän tyyli. Tätä kehitystä voidaan kutsua lobbauksen notkistumiseksi. Kiistan kehyksen voimistuessa mahdollisuudet aitoon dialogiin näyttävät vähenevän.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tikkanen_Viestinta.pdf 748.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record