Osingonjaon yhtiöoikeudellinen sääntely Kiinassa : oikeusvertailu Suomeen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508073404
Title: Osingonjaon yhtiöoikeudellinen sääntely Kiinassa : oikeusvertailu Suomeen
Author: Palo, Tuija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508073404
http://hdl.handle.net/10138/156835
Thesis level: master's thesis
Discipline: Private international and comparative law
Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu
Internationell privaträtt och rättsjämförelse
Abstract: Tutkielman kohteena on Kiinan yhtiölakiin ja Suomen osakeyhtiölakiin sisältyvien osingonjakosäännösten vertailu. Tutkimusasetelmana on osingonjako emo-tytäryhtiösuhteessa, jossa rajat ylittävä osinko maksetaan kiinalaisesta tytäryhtiöstä suomalaiselle emoyhtiölle. Tutkielma keskittyy Kiinan yhtiölain säännöksiin, joita peilataan vastaaviin Suomen osakeyhtiölain säännöksiin. Tutkimuskysymyksiä ovat: 1) mihin yhtiöosakkeenomistajan osinko-oikeus perustuu, 2) miten osingonjakokelpoiset varat määräytyvät, 3) miten jaettavan osingon suuruus määräytyy osakkeenomistajakohtaisesti, 4) miten osingonjaosta päätetään ja 5) miten jaettavaa osinkoa verotetaan. Viime mainittu tutkimuskysymys perustuu yhtiöoikeuden säännösten sijaan vero-oikeuden säännöksiin ja verosopimukseen Kiinan ja Suomen välillä. Tutkielman kohteena on kokonaan ulkomaalaisomisteinen yhtiö, joka vastaa suomalaista yhtiömuodoltaan yksityistä osakeyhtiötä. Tämä yhtiö on omistuksen perusteella Wholly-Foreing Owned Enterprise (WFOE), joka lähtökohtaisesti on Kiinan yhtiölain mukaan Limited Liability Company eli osakkeenomistajan vastuu yhtiössä rajoittuu sijoittamaansa pääomaosuuteen. Yhtiötä koskeva yhtiöoikeudellinen sääntely koostuu lähinnä WFOE-laista ja sen soveltamissäädöksestä sekä yleisesti sovellettavasta yhtiölaista. Kiinan yhtiölaki (PCR Company Law, lyhenne Kiinan yhtiölaista) on vertailun vastinparina osakeyhtiölaille. Tutkielman alkuosa sisältää yhtiöoikeuden vertailua yleisellä tasolla ja taustoittaa Kiinan sääntelyä ja sen jälkeen siirrytään edellä mainittujen tutkimuskysymysten käsittelyyn.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record