Tasa-arvo oikeusteoriana : oikeudellisesta käsitteestä oikeudelliseen käytäntöön

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Leskinen, Minni
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201506101392
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156889
dc.description.abstract Tässä työssä käsittelen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oikeudellisina käsitteinä sekä niiden suhdetta suomalaisen oikeusteorian keskeisiin keskusteluihin. Tavoitteena on luoda kuva siitä, miten tasa-arvo ymmärretään lainopillista määrittelyä laajemmin. Työn lähtökohta on naisten ja miesten välisessä tasa-arvossa, mutta käsittely ei rajoitu siihen. Tasa-arvo hahmotetaan niin laajasti kuin mahdollista, koska oikeusteoriassa tai -filosofiassa tasa-arvo ei välttämättä ole eksplisiittisesti määrittelyn kohteena. Esiin nousevat sellaiset diskurssit kuin oikeuden, politiikan ja moraalin keskinäissuhteet, oikeus ja kohtuus, hyvinvointivaltiollinen oikeudenmukaisuus sekä ihmis- ja perusoikeudet. Toinen keskeinen teema on oikeuden oikeudenmukaisuus: oikeuden moderni tehtävä vastata kysymykseen omasta hyvyydestään. Vertailen käsityksiä oikeuden modernista ja postmodernista, jolloin korostuu kysymys etiikan mahdollisuudesta ja tulkitsijan vastuusta. Samassa yhteydessä pohdin oikeuden kritiikkiä ja sen mahdollisuutta ylipäätään: kuka saa kritisoida oikeutta? Onko kritiikin mahdollisuus tasa-arvoista? Vertailen naisoikeuden (nyk. oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen) teoreettisia sitoumuksia oikeusteorian sitoumuksiin, mitä motivoi tietoisuus siitä, että oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen oppiainetta ei kohta enää Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ole. Lopuksi käsittelen oikeuden suhdetta valtaan, universaalin suhdetta singulaariin. Oikeuden vallasta, laintulkitsijan etiikasta ja oikeudellisesta käytännöstä on syntynyt teorioita, jotka eivät sitoudu perustaan, totuuteen tai ratioon. Uutta oikeusteoreetikoiden sukupolvea edustavat tässä työssä Susanna Lindroos-Hovinheimo ja Samuli Hurri. Vertaan Hurrin väitöskirjaa saksalaisen materialistisen teorian edustajan Sonja Buckelin väitöskirjaan, joissa on yllättäviä yhtäläisyyksiä. Vaikka oikeus itsessään ei saavuttaisi tavoitettaan olla oikeudenmukainen, oikeus tarjoaa siihen vetoajalle subjektin aseman estäen suoran vallankäytön ja mahdollistaen väliintulon. Tästä tulee myös työni nimi: tasa-arvo ei ilmene vain oikeusteoriassa, vaan sen voi nähdä myös oikeusteoriana. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Tasa-arvo oikeusteoriana : oikeudellisesta käsitteestä oikeudelliseen käytäntöön fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Gender and law en
dc.subject.discipline Oikeuden ja sukupuolen tutkimus fi
dc.subject.discipline Genus och rätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201506101392

Files in this item

Files Size Format View
gradu220415MLeskinen.pdf 858.4Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record