Diskurssit seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvassa ihmiskaupassa Suomen oikeusympäristön näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506101400
Title: Diskurssit seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvassa ihmiskaupassa Suomen oikeusympäristön näkökulmasta
Author: Pentti, Henna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506101400
http://hdl.handle.net/10138/156919
Thesis level: master's thesis
Discipline: Gender and law
Oikeuden ja sukupuolen tutkimus
Genus och rätt
Abstract: Tutkimuksen kohteena on erityisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvan ihmiskaupan uhrin asema. Ihmiskauppa on yksi nopeimmin kasvavista rikollisuuden muodoista, mutta Suo- messa tunnistetaan edelleen verrattain vähän seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvaa ihmis- kauppaa. Viranomaisilla on vaikeuksia identifioida ihmiskaupan uhria ja esimerkiksi eräissä tuomituissa paritustapauksissa on nähtävissä ihmiskaupan piirteitä. Tutkimus lähestyy aihetta sosiaalisten konstruktioiden avulla. Ihmiskaupasta käytävässä keskustelussa on erotettavissa tiettyjä keskeisiä diskursseja. Näitä on käsitelty runsaasti viime vuosina myös akateemisessa kirjallisuudessa. Tutkielma kokoaa yhteen eräitä diskursseja ja pyrkii selvittämään miten ne vai- kuttavat ja näkyvät kotimaisessa tuomioistuin- ja viralliskäytännössä. Prostituutio on liitännäinen ihmiskauppaan, joten tutkielma käsittelee myös suhtautumista pros- tituutioon. Keskeiset näkökulmaerot ovat nähdäänkö prostituutio työnä, vai käsitelläänkö sitä osana rakenteellista tasa-arvoa. Nämä näkökulmat olen nimennyt moraalidiskurssiksi ja raken- nediskurssiksi. Erottavana tekijänä on katsotaanko aihetta yksilön vai yhteisön näkökulmasta. Tutkielmassa pohditaan myös mahdollista seksin oston täyskieltoa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record